Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

 • Projekty dofinansowane z WFOŚiGW

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

 • Baner projektu

Nazwa zadania: Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie

Wartość ogólna zadania: 210 258,66 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 199 703,00 zł w tym:

Pożyczka: 79 889,00 zł

Dotacja: 119 814,00 zł

Dane umowy: Umowa nr 789/OP/PD/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Opis zakresu projektu: W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren o powierzchni 2000 m2, na którym zostanie ułożona trawa, zostaną wykonane nasadzenia (drzewa, krzewy, trawy, zioła), wybudowane ścieżki oraz zamontowane tablice edukacyjne i elementy małej architektury takie jak ława, altana, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Utworzony teren zielony będzie zasilany systemem nawadniającym.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2021 r.

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2021-03-24
 • -

Program Edukacji Ekologicznej  pn. „Woda cenniejsza od złota” w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019. Realizowany w Szkole Podstawowej w Konopnicy dofinansowany ze środków Wojewódzkiego  Funduszu  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach umowy dotacji  zawartej z Gminą Rawa Mazowiecka. Realizacja programu  wpłynęła na  zwiększenie świadomości uczniów szkoły i przedszkola na temat znaczenia wody w życiu człowieka dzięki uczestnictwu w różnorodnych działaniach na rzecz ochrony wody i racjonalnego korzystania z jej zasobów. 

Podczas różnorodnych form edukacyjnych - wycieczki, warsztaty, eksperymenty, zabawy badawcze - uczniowie poznali bogactwo środowiska naturalnego, którego podstawowym elementem jest woda.

Projekt swoim zakresem obejmował:

-  Zakup pomocy dydaktycznych

- Wycieczki

- Zajęcia w terenie

- Warsztaty stacjonarne

- Konkursy

Wartość ogólna zadania : 24404,00 zł.

Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji : 21963,00 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Fotorelacja

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • -

Zadanie pod nazwą: „Rezerwat EKO Wiedzy” – utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pukininie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji dla Gminy Rawa Mazowiecka na  zadanie „Rezerwat EKO Wiedzy” – utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pukininie.

Wartość ogólna zadania 42 820,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 33 606,00 zł.

Fotorelacja

 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia
 • Eko pracownia
  Eko pracownia

 

 • Zainwestuj w ekologię

Zadanie pod nazwą: Utworzenie Eko – pracowni „Tajemniczy świat” w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji dla Gminy Rawa Mazowiecka na  zadanie Utworzenie Eko – pracowni „Tajemniczy świat” w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie

Wartość ogólna zadania 42 400,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 32 400,00 zł.


 

 • -

 

 • -
 • -

 

 • -

Zadanie pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Konopnicy - etap I" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 


W ROKU 2008 NA TERENIE GMINY RAWA MAZOWIECKA WYBUDOWANO 25 SZTUK PRZYDOMOWYCH, BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW

ZADANIE ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji Gminie Rawa Mazowiecka na zadanie: 

"Program edukacji ekologicznej "W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią na Ty"

w wyniku realizacji którego planowane jest osiągnięcie efektu:

1) rzeczowego w postaci:

 • przeporwadzenia programu edukacji ekologicznej dla około 170 osób w tym czterech konkursów ekologicznych i nagrodzenia ich lauratów, czterech wycieczek ekologicznych,

 • druku zbiorku poezji - 5- szt., ulotek informacyjnych - 100 szt., gazetki szkolnej-100 szt.,

 • zakupu 10 szt. albumów i encyklopedii,

 • zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu w tym międzyinnymi ekrany do prezentacji multimedialnych - 2 szt., tablic i planszy dydaktycznych - 8 szt.

 2) ekologicznego w postaci podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczestników zadania

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
9160 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.