Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

  • Projekty do konsultacji społecznych

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Projekty do konsultacji społecznych”, zaś do wglądu w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka w pokoju 104 (parter budynku).


 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce,, Projekty do konsultacji społecznych”,w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie projektów Statutów Sołectw

W związku z przygotowniem projektów Statutów Sołectw w Gminie Rawa Mazowiecka prosimy miszkańców Gminy o ewentualne uwagi do tych projektów .

Uwagi można zgłaszać do dnia 10 lutego 2015 roku, do sekretariatu urzędu gminy na piśmie , oraz elektronicznie na adres :sekretarz@rawam.ug.gov.pl


 

Protokoł z konsultacji z dn. 05.11.2014

  • autor: Irmina Grzywka

 


 

Protokoł z konsultacji z dn. 30.10.2013

  • autor: Irmina Grzywka

 

Protokół z konsultacji z dn. 19.10.2011 r.


 

Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

  • autor: Irmina Grzywka

 

Projekt dokumentu został wypracowany podczas warsztatów prowadzonych przez trenera Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego z Warszawy.
W składzie zespołu opracowującego tekst strategii znaleźli się przedstawiciele kadry pedagogicznej, rodziców i pracowników samorządowych.
Dotychczas, w ramach konsultacji społecznych, projekt dokumentu został przedstawiony członkom Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska oraz zaprezentowany podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych w 5 szkołach gminnych.
W miesiącu wrześniu planujemy upowszechnienie zapisów strategii podczas zebrań dla rodziców. 
W październiku dokument zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Gminy Rawa Mazowiecka.  
 
Wszelkie uwagi nt. dokumentu prosimy kierować na adres:
 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
9135 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.