Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 • udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki

 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych

 • praca socjalna i praktyka socjalna

 • sprawienie pogrzebu

  Zadania własne gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

 • przyznawanie pomocy rzeczowej

 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie

 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy

Zadania zlecone gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały,
   
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i ekologicznych

 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków

 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
7711 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.