Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

 • Geografia i histioria

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Historia administracji w Gminie Rawa Mazowiecka


 

Rys historyczny

Najstarsze ślady osadnictwa na ziemi rawskiej pochodzą z epoki paleolitu, tj. 10 000 lat p.n.e., znaleziska przedmiotów wykonanych z krzemieni z tego okresu pochodzą m.in. z Małgorzatowa – wsi położonej na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowościach położonych na terenie obecnej gminy pochodzą z XIV w. i dotyczą miejscowości: Boguszyce, Głuchówek, Konopnica, Zawady. W XV w. wymienione były również wsie Kurzeszyn i Żydomice. Badania archeologiczne potwierdzają, że już w połowie XII w. w miejscowości Kurzeszyn istniał gród drewniany.

Historia tych ziem jednak związana jest nierozłącznie z bogatą przeszłością miasta Rawa Mazowiecka oraz Mazowsza. Najstarsze zapiski dotyczące miasta sięgają XIV w., a niedługo potem w widłach rzeki Rawki i Rylki powstał zamek obronny, gdzie do dzisiaj przetrwała tylko baszta. Wokół zamku w bliższej i dalszej odległości pojawiali się liczni rzemieślnicy i kupcy, a w okolicy powstały pałace bogatego ziemiaństwa i urzędników królewskich.

Na obszarze gminy poprzez dłuższy czas utrzymywał się front działań wojennych I Wojny Światowej, co skutkowało znacznym wyniszczeniem infrastruktury wsi i grabieżami.W czasie II Wojny Światowej na terenie gminy działały liczne oddziały partyzanckie, szczególnie w Rawie i Kurzeszynie. Gmina Rawa Mazowiecka powstała na skutek reformy administracyjnej z dnia 1 stycznia 1973 roku i w tych granicach funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Obiekty dziedzictwa kulturowego

​Najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego wpisane do rejestru zabytków to :

 • Kościół w Boguszycach, foto: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka (...

Zespół sakralny w Boguszycach wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji:

- kościół p.w. św. Stanisława Biskupa - nr 258/195 z 27 grudnia 1967 r.

- dzwonnica - nr 762/226 z 27 grudnia 1967 r.

- cmentarz przykościelny - nr 991 z 31 grudnia 1996 r.

Wieś Boguszyce leży ok.4 km na płd-zach od Rawy Mazowieckiej i ok. 5 km. na południe od trasy Łódź-Rawa Mazowiecka. Kóściół wraz z zabudowaniami leży na płd-zachodnim krańcu wsi na naturalnym wzgórzu. Teren wokół ogrodzony jest murem z obrabianego kamienia wiązanego zaprawą wapienną. Wejście na teren przykościelny jest możliwe poprzez dwie furty w zachodniej partii muru, na wprost kruchty kościelnej. Ze względu na to, że kościół usytuowany jest na wzniesieniu prowadzą do niego betonowe schody, ograniczone po bokach metalowymi barierkami.

Teren przykościelny ma kształt prostokąta od zachodu zamknietego trójbocznie. W narożach usytuowano murowane kaplice, wzdłuż południowego muru kilka płyt nagrobnych, podobnie przy zachodnim murze, na północ od furty. 
Dzwonnica została postawiona poza obrębem muru, frontowa podmurówka w jego linii, wtórna. Kościół usytuowany w centrum, teren wokół porastają drzewa. Ok. 50 metrów na południe od niego znajdują się zabudowania - plebania i organistówka wraz z budynkami gospodarczymi.
 
Materiały, konstrukcja, technika:
obiekt drewniany posadowiony na rzucie kwadratu konstrukcji szkieletowej /słupowo-ryglowej/. Wymiary: słupów 30x22 cm, rygli 25x20 cm, zastrzałów około18x18cm.  W narożach i ścianach obiekt posiada słupy wzmocnione poziomymi ryglami i ukośnymi zastrzałami. Zastosowano łączenia ciesielskie na czop i zaciosy skośne. Dzwonnica z zewnątrz oszalowana deskami pionowo. Deski zbiegaja do czola z listwami w miejsch łączeń. Całość posadowiona na wysokiej podmurówce /na wysokości muru/ z kamieni polnych, łączonych zaprawą murarską, całość obrzucona. Przyciesie dębowe gr. 25x25 cm łączone w narożach na zamek, końce belek wystające poza lico ściany, ze wszystkich stron obite deskami. Obiekt jednoprzestrzenny kryty dachem namiotowym. Krokwie w dolnych końcach mocowane zaciosem skośnym na belkach wspartych na słupach i ryglach. Krokwie obite deseczkami, pokrycie-gont. Górna partia ścian otwarta półkolistymi arkadami utworzonymi ze słupów i dekoracyjnie wyciętych mieczy. Ostatnie belki podtrzymujące krokwie wystają poza lico ściany na ok. 30 cm. Końce rownież dekoracyjnie wycięte. Podłoga denkowa. Mocowanie dzwonów na 4 belkach podpartych w części środkowej podciągiem wspartym na słupach ścian.
 • -
 • -
 • Kościół w Boguszycach, foto: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka (...

 

 • Kościół w Kurzeszynie, foto: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka (...

Koścoł parafialny pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie wpisany do rejestru  zabytków na mocy decyzji nr 512 z dnia 08.11.1978r.

 

 

 

 


 

 • -

Cmentarz rzymsko-katolicki (część) w Kurzeszynie wpisany do rejestru  zabytków na mocy decyzji nr 880 z 10 kwietnia 1992 r.

Cmentarz parafialny w Kurzeszynie usytuowany jest ok. 300 m od kościoła przy trasie Rawa Mazowiecka-Skierniewice po prawej stronie. Składa się z dwóch części cmentarza starego i nowego. Obydwie oddzielone są od siebie w sposób widoczny. Stary cmentarz jest malowniczo położony na zboczu wzniesienia. W tej części znajdują się stare, pojedyńczo rozmieszczone drzewa: lipy, rubinie, jesiny, klon,wiąz. Alejki są dosyć nieregularne, momentami niema ich w ogóle. Nowa część cmentarza położona jest w niższej części wzniesienia. Oddzielona od starej szerokim pasem ziemi porośniętej trawą. Alejki mają charakter regularny. Między grobami nie występują starsze drzewa. Sporadycznie znalęźć można samowolnie posadzone przez parafian krzewy tuje, jałowce płożące itp. Cmentarz ogrodzony parkanem z płyt betonowych. Na teren cmentarza prowadzi brama z furtą z 1875r. Przy końcu cmentarza znajduje się mała furtka, z której czasem korzystają parafianie. Furtka prowadzi do drogi biegnącej przez łąki wzdłuż rzeki Rawka.


 

Grodzisko pierścieniowe w Kurzeszynie wpisane do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 759 z 30 lipca 1984 roku.


 

Kapliczka przydrożna w miejscowości Podlas wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 554 z 25 marca 1981 r.


 

 • -

Zespół pałacowo-parkowy
w Rossosze wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji: pałac –
nr 466 z 11 października 1977 r., park – nr 480 z 16 września 1978 r.

 

 


 

 • -

Zespół dworsko - parkowy w Wilkowicach wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji: dwór – nr 594 z 28 lipca 1983 r., park – nr 481 z 16 września 1978 r.
Pierwsze przekazy o miejscowości Wilkowice pochodzą z początku XVI w. W II poł. XIX w. Wilkowice przeszły na własność rodziny Wilskich. Tytus Wilski był ostatnim prywatnym właścicielem folwarku do 1943 r. W skład posiadłości w okresie międzywojennym wchodziła również miejscowość Wielka Wola. Wilkowice posiadały wówczas 1100 mórg powierzchni, znaczna część folwarku była zmeljorowana. Prac melioracyjnych dokonywano sukcesywnie przez cały okres miedzywojenny.
Dotychczas dwór znajdował się w zaniedbanym parku. Sądząc w z wieku najstarszego drzewostanu park został założony w połowie XIX w. czyli mniej więcej w momencie powstawania dworu. W latach powojennych park był użytkowany przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną oraz Szkołę Podstawową, która mieściła się wbudynku dworu. Tam również mieścił się Urząd Telekomunikacyjny z klubokawiarnią ,,RUCH". Szkoła dostosowywując park do swoich potrzeb wybudowała boisko do piłki ręcznej, plac zabaw dla dzieci, urządzenia sanitarne, zaś część parku w narożniku południowo-wschodnim została ogrodzona i zmieniona w ogródek z pasieką.
Dwór to budynek wolnostojący, przylegający do oficyny, ustawiony na osi bramy wjazdowej, otoczony parkiem krajobrazowym. Wybudowany z cegły, tynkowany. Zbudowany na planie prostokąta z ryzalitami na osi. Parterowy z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony. Od frontu ryzalit klatki schodowej z portykiem dwusłupowym i balkonem z balustradą z tralek. Facjatka zwięczona trójbocznym szczytem. Od ogrodu ryzalit z tarasem i czterosłupowym podcieniem. Dachy trzy i czterospadowe pokryte blachą. Wewnątrz dwie kolumny toskańskie. Przed remontem wykonanym przez nową właścicielkę podłogi były parkietowe ozdobne, układane w kwadraty z rozetkami w środku. Stropy drewniane z resztkami sztukaterii. Stolarka drzwiowa płycinowa.
Obecnie Zespół dworsko - parkowy jest własnością prywatną. Dzięki temu odzyskuje starą świetność.


 

Kolejka wąskotorowa Rogów-Biała Rawska wpisana do rejestru zabytków na mocy  decyzji nr 1000 z 31 grudnia 1996 r.

 

 

 • foto: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka (M. Śmigiel)

Zespół zieleni kształtowanej w Konopnicy wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 514 z 8 listopada 1978 r.

Ogólna dłudość alei w Konopnicy wynosi ok.900 m. Tworzą ją lipa drobnolistna, z niewielką domieszką, którą stanowi robinia akacjowa. Drzewa inwetaryzowano poczynając od zespołu dworskiego w kierunku pierwszych zabudowań gospodarczych wsi i dalej w stronę lasu. Tuż przy majątku, aż do skrzyżowania dróg wiejskich drzewa rosną w dużym zwarciu, bądź też miejscami w jednostajnym zadrzewieniu tworzą się wyraźnie luki. Ze względu na zły stan zachowania sporą ilość drzew usunięto i stąd po stronie północnej pozostało tu tylko kilka lip, podczas gdy po stronie południowej rośnie ich aż kilkanaście. Początkowo drzewa rosną przy piaszczystej drodze porosłej częściowo trawiastą murawą przed niezbyt wyraźnym, płaskim rowem, w sąsiedztwie podmokłych łąk. Za skrzyżowaniem zmienia się nieco wygląd alei, rozrzut drzew jest bardzej równomierny inaczej nieco wygląda ich pokrój. Przy parku lipy wyróżniają się wysokimi, smukłymi pniami i kolumnową koroną. Na odcinku od skrzyżowania dróg do lasu drzewa są bardziej przysadziste, korony szerokie o gałęziach zwieszonych niekiedy prawie do ziemi. Drzewa nasadzone są tu w rzędach po obu stronach piaszczystej, bardzo wyboistej drogi o szerokości ok.10 m. W jej koronie, za trawiastym ok. 2-metrowym poboczem. Miejscami rosną one na niewielkim wzniesieniu porosłym trawą. Osobliwiścią alei jest kilka drobnych lip z odsłoniętymi korzeniami podmywanymi ciągle przez wode, spływającą z pól po urwistej krawędzi drogi. Malowniczości alei dodają także stare robienie akacjowe o ażurowych jasnozielonych koronach i nabrzmiałych od narośli i spękań pniach.
Na podstawie szczegółowej analizy pomiaru grubości i odległości od siebie drzew wynika, iż pierwotnie sadzono je co 8-9 m. Takie zagęszczenie sprzyjało rozwojowi wszystkich drzew w alei, co wyraziło się w zbliżonych pomiarach obwodów pni mierzonych na wys.1,3 m od ziemi.

 

 • Rzeka Rawka - Żydomice, foto: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka...

Rezerwat Przyrody Rzeki Rawki

Rzeka Rawka nazywała się kiedyś z pewnością Rawa. Od niej nazwano osadę, założoną w XII w. przez Rawitów, późniejszą stolicę województwa, dzisiejszą Rawę Mazowiecką. Nazwa ta jest pochodzenia praindoeuropejskiego i oznacza wolno płynącą, miejscami bagnistą wodę. Rawka jest prawym dopływem Bzury, o długości 95 km. Źródła jej znajdują się w pagórkowatej okolicy na północny- wschód od Koluszek. Początkowo płynie na wschód, od Rawy zmieniając kierunek na północ. Na górnym i środkowym odcinku płynie przez falisty teren Wysoczyzny Rawskiej, tworząc lokalnie kotlinki z łąkami i stawami. Niespełna 10 km na południe od stacji PKP rzeka Rawka, w pobliżu wsi Doleck opuszcza teren pagórkowaty i wpływa na teren pradoliny. Dolina Rawki jest tutaj szersza, na tarasach występują wydmy. Obok miejscowości Kamion wpływa na teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który opuszcza dopiero w okolicy Bolimowa. Uchodzi do Bzury w pobliżu wsi Kęszyce. RAWKA - to specyficzny rezerwat, w którym ściśle chroniona jest cała rzeka Rawka wraz z brzegami o szerokości 10 m. Powołany do życia w 1983 r. Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych, czysta nizinna rzeczka będąca dopływem Bzury. Wzdłuż jej brzegów leżą dwa uroczyska leśne GŁUCHÓW i POPIEŃ.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
24599 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.