Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

  • Aktualności

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy
2021.01.15
Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy

W poniedziałek 18 stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na czat z Kamilem Jeziorskim – dyrektorem WUP w Łodzi. Będzie on dotyczył możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Urzędów Pracy – jak uzyskać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, jak ochronić miejsca pracy.

 

UWAGA ROLNICY
2021.01.15

WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2021 rok należy składać w okresie:

od 1 LUTEGO – do 1 MARCA 2021 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 102,  W GODZINACH 8.30-15.00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2020 ROKU DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU, klauzulę informacyjną RODO, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń. w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

  1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2021 została określona w drodze rozporządzenia RM (Dz.U. z dn.31.12.2020r.) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu. Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: 1-30 KWIETNIA 2021r.

Sołectwo na plus
2021.01.04

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza Sołtysów z terenu województwa do zgłaszania swoich Sołectw do programu "Sołectwo na plus". Głównym celem programu jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Zgłoszenia muszą dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10.000,00zł na jeden projekt. Zgłoszenia. wypełnione i podpisane przez Sołtysów należy przesłać lub też złożyć w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku.

Regulamin naboru oraz druk zgłoszenia dostępne są pod adresem:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
2020.12.23

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2020 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.

Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2020-roku

 

Konkurs Plastyczny "Podzielmy się świąteczną radością"
2020.12.01
Konkurs Plastyczny "Podzielmy się świąteczną radością"

Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w II edycji Konkursu Plastycznego na Bożonarodzeniową Kartkę "Podzielmy się świąteczną radością". Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka do dnia 15 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie i trybu jego przeprowadzenia dostępne są w załączniku.

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!
2020.11.23
Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe.

Spisz się sam
2020.11.16
Spisz się sam

KAŻDY, kto spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Rolnicy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka !!
2020.11.04

Powszechny Spis Rolny trwa, w związku z czym informujemy, że w dniu 5 listopada 2020r. na parkingu Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie od godziny 9.00 do godz. 14.30 będzie istniała możliwość spisania się w tzw. spisobusie, przy pomocy dwóch pracowników Urzędu Statystycznego z Łodzi.

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka
2020.11.03

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19) informujemy, że od 9 listopada 2020r. kasa Urzędu zostaje zamknięta.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
53913 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.