Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dniu 1 stycznia 2012r przystąpił do realizacji Projektu „Aktywnie w przyszłość”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja Projektu trwać będzie do 31 grudnia 2012 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywnie w przyszłość” kierowany jest do osób pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn – poprzez oferowanie osobom bezrobotnym będącymi klientami pomocy społecznej i mieszkańcom naszej Gminy, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz działań na rzecz poprawy zdolności do zatrudnienia. W Projekcie zaplanowano wykorzystanie trzech instrumentów aktywnej integracji – aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, i społecznej. Zastosowane zostanie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

W przedsięwzięciu weźmie udział 10 osób z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, 7 kobiet i 3 mężczyzn, które wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

W ramach aktywnej integracji uczestnicy będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia. Zaplanowano różne formy wsparcia warsztaty motywacyjne z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne spotkania z psychologiem i doradca zawodowym, szkolenia zawodowe, ABC gospodarstwa domowego. Uczestnicy mogą także skorzystać z terapii psychologicznej oraz poradnictwa specjalistycznego.

Ponadto uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

AKTUALNOŚCI - czytaj więcej


 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

  • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
3424 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.