Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Strona główna * Samorząd uczniowski * Plan pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Opracowanie: Barbara Wójcik, Dariusz Stefańczyk, Samorząd Uczniowski

 

 

Lp.

Zadania i sposób realizacji

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Efekty wychowawcze

1

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego. Organizacja spotkania: wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

wrzesień
październik

Opiekun

Umiejętność korzystania
z przysługujących praw.

2

Wybór uczniów do poszczególnych sekcji:

-        kulturalna

-        plastyczna

-        porządkowa

-        sportowa

wrzesień

Opiekunowie

Rozwijanie potrzeby działania. Gotowość do współpracy i działania.

3

Wspólne opracowanie planu działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011.

wrzesień

Opiekunowie

Umiejętność planowania działalności, wybory.

 

4

Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego
z dokumentami:

-        statutem szkoły

-        szkolnym systemem oceniania

-        planem wychowawczym szkoły

-        regulaminami wewnętrznymi

wrzesień

Opiekunowie

Umiejętność korzystania
z przysługujących praw.

Umiejętność prowadzenia działalności samorządowej.

5

Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:

-        protokoły zebrań SU

-        prowadzenie kroniki

-        dokumentacja fotograficzna

cały rok

Opiekunowie Rada Samorządu Uczniowskiego

Rozwijanie szacunku do poszanowania wspólnego dobra.

6

Organizacja dyżurów uczniów klas I – III gimnazjum podczas przerw.

Dbanie o porządek na korytarzu szkolnym

(klasa VI oraz I-III gim)

cały rok

Opiekunowie Sekcja porządkowa

Rozwijanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo
w szkole.

7

Redagowanie gazetek ściennych na tematy okolicznościowe.

cały rok

Opiekunowie Sekcja plastyczna
i kulturalna

Samodzielność
w myśleniu,
w działaniu, w ocenie. Aktywność własna
w różnych dziedzinach życia. 

8

Wypracowanie obrzędowości
w uroczystościach szkolnych.

cały rok

Wychowawcy klas, sekcja kulturalna, koło teatralne

Rozwijanie społecznego zaangażowania, postawy otwartości.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

9

Planowanie
i organizacja imprez szkolnych, np.:

-        zabawa „Szczęśliwy numerek”

-        Dzień Edukacji Narodowej

-        Święto Niepodległości

-        Andrzejki

-        Wigilia – Jasełka

-        Choinka szkolna

-        Dzień Dziecka
i sportu szkolnego

cały rok

Współpraca SU
z odpowie- dzialnymi za poszczególne imprezy

Uczymy się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego
w szkole i środowisku.

10

Pomoc potrzebującym – kwestowanie:

-        udział w akcji „Góra grosza”

-        WOŚP

 

 

listopad

 

styczeń

 

Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi.

Bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących.

11

Współpraca przy realizacji programów:

-        wychowawczego

-        profilaktycznego

cały rok

Opiekunowie

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności
i świadomości.

12

Organizacja szkolnych dyskotek:

-        andrzejkowa

-        karnawałowa

pożegnanie klasy III gimnazjum

cały rok

Opiekunowie, sekcja sportowa

Kształtowanie dyscypliny
i odpowiedzialności.

 << wróć

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
750 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.