Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

  • -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dniu 1 czerwca 2009r poraz pierwszy przystąpił do realizacji Projektu „Nowe możliwości – małe kroki do sukcesu”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja Projektu trwać będzie do 31 grudnia 2009r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
        Projekt „Nowe możliwości – małe kroki do sukcesu” kierowany jest do osób pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, jednocześnie korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie potencjału społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wsparcie integracji społecznej osób samotnie wychowujących dzieci. W Projekcie zaplanowano wykorzystanie czterech instrumentów aktywnej integracji – aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Zastosowane zostanie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.
 
            W przedsięwzięciu weźmie udział 12 kobiet z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, które wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
 
            W ramach aktywnej integracji uczestnicy będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia. Zaplanowane są warsztaty motywacyjne, psychologiczne, z doradcą zawodowym, szkolenia z zakresu BHP i Prawa Pracy oraz szkolenia z zakresu kas fiskalnych i „opiekun osób starszych”. W czasie trwania zajęć z uczestnikami Projektu, ich małoletnie dzieci będą miały zapewnioną opiekę.
 
            Z uwagi na specyfikę grupy docelowej – osoby samotnie wychowujące dzieci – może wystąpić absencja w obecności na zajęciach, bądź rezygnacja z udziału w projekcie, dlatego też zostało zakwalifikowanych dodatkowo 5 osób do uczestnictwa w projekcie, jako grupa rezerwowa. Pierwsza osoba z listy rezerwowej, w razie zwolnienia się miejsca, zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 
            Ponadto uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

www.efs.gov.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
2046 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.