Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w okresie od 16.08.2020 r. do 15.08.2021 r.

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018 r.

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Procedura przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej w Żydomicach

Uchwała Nr XXXVI/196/14 w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr XXXVI/195/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie na wodę i zbiorowę odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVI/151/13 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Informacja dla mieszkańców korzystających z instalacji sanitarnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w okresie od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

Uchwała Nr XV/74/12 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XV/75/12 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług Gminnego Zakładu ds Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr VII/26/11 w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji przedmiotowej do produkcji wody oraz odprowadzenia ścieków w 2011 roku dla GZEWiK w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr VII/25/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2011 roku


 
UCHWAŁA Nr XXV/151/08
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2009 roku.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z 2009 r. Nr 18 poz. 97), Rada gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

                             § 1
Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną przez odbiorców z wodociągów stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka, obejmującą:

1)w I grupie taryfowej dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych cenę 1 m3 wody w wysokości 1,90 zł netto;

2)w II grupie taryfowej dla odbiorców
 wody nie stanowiących gospodarstw domowych i gospodarst rolnych  cenę 1 mwody w wysokości 2,99 netto;

3) opłatę abonamentową pobraną wraz z opłatą za wodę, w wysokości 2,20 zł miesięcznie netto, na odbiorcę.                               
                              § 2
Zatwierdza się taryfę za ścieki dla wszystkich odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka obejmującą:

1) w I grupie odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych cenę 1 m3 w wysokości 3,08 zł netto;

2) w II grupie taryfowej odprowadzający ścieki z obiektów nie stanowiących gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych cenę 1 m3 w wysokości 6,30 netto.
                              § 3
Do stawki wymienionej w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT.
                              § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

                              § 5
Traci moc uchwała Nr XXV/151/08 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2008 roku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.
                              § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
6530 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.