Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018 r.

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Procedura przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej w Żydomicach

Uchwała Nr XXXVI/196/14 w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr XXXVI/195/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie na wodę i zbiorowę odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVI/151/13 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Informacja dla mieszkańców korzystających z instalacji sanitarnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w okresie od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

Uchwała Nr XV/74/12 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XV/75/12 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług Gminnego Zakładu ds Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr VII/26/11 w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji przedmiotowej do produkcji wody oraz odprowadzenia ścieków w 2011 roku dla GZEWiK w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr VII/25/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2011 roku


 
UCHWAŁA Nr XXV/151/08
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2009 roku.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z 2009 r. Nr 18 poz. 97), Rada gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

                             § 1
Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną przez odbiorców z wodociągów stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka, obejmującą:

1)w I grupie taryfowej dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych cenę 1 m3 wody w wysokości 1,90 zł netto;

2)w II grupie taryfowej dla odbiorców
 wody nie stanowiących gospodarstw domowych i gospodarst rolnych  cenę 1 mwody w wysokości 2,99 netto;

3) opłatę abonamentową pobraną wraz z opłatą za wodę, w wysokości 2,20 zł miesięcznie netto, na odbiorcę.                               
                              § 2
Zatwierdza się taryfę za ścieki dla wszystkich odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka obejmującą:

1) w I grupie odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych cenę 1 m3 w wysokości 3,08 zł netto;

2) w II grupie taryfowej odprowadzający ścieki z obiektów nie stanowiących gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych cenę 1 m3 w wysokości 6,30 netto.
                              § 3
Do stawki wymienionej w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT.
                              § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

                              § 5
Traci moc uchwała Nr XXV/151/08 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2008 roku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.
                              § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

  • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
5405 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.