Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 • udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki

 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych

 • praca socjalna i praktyka socjalna

 • sprawienie pogrzebu

  Zadania własne gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

 • przyznawanie pomocy rzeczowej

 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie

 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy

Zadania zlecone gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały,
   
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i ekologicznych

 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków

 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

 • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
5871 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.