Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony

 
Działalność świetlic opiekuńczo - wychowawczych

W roku 2009 kontynuują działalność świetlice opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach leżących na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Działalność świetlic finansowana jest że środków pochodzących z opłat za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych i od wielu lat wpisana jest w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie Panie prowadzące świetlice posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne ponadto 5 z nich ukończone kursy pomocy socjoterapeutycznej a 1 kurs kwalifikacyjny ,, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza’’.

Szkoła Podstawowa w Pukininie

wtorek w godz.     1230-1405
czwartek w godz.  1230-1405

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej

druga i czwarta sobota miesiąca w
godz. 900-1200

7.03.2009r. i 21.03.2009r.
4.04.2009r. i 18.04.2009r.
9.05.2009r. i 23.05.2009r.
6.06.2009r. i 20.06.2009r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie

druga i czwarta sobota miesiąca w
godz. 900-1200
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wtorek w godz.  1300-1430;
piątek w godz.   1200-1330
Szkoła Podstawowa w Rossosze poniedziałek w godz. 1245-1425
czwartek w godz.      1425-1510
Szkoła Podstawowa w Konopnicy środa w godz.  1230-1410
piątek w godz. 1230-1410

Kaleń

co druga sobota miesiąca w
godz. 1000-1300

 

Gminna komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rawa Mazowiecka powołana została do inicjowania działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja kształtuje i realizuje politykę gminy w tym zakresie.
 W skład komisji wchodzą:
 Alicja Saganowska przewodniczący
 Irmina Grzywka Z-ca przewodniczącego 
 Krystyna Mikulska członek
 Helena Warchlewska  członek
 Teresa Grefkowicz  członek
 Krzysztof Zbiros  członek
 Władysław Markiewicz  członek
 Zofia Opolska  członek

  

 Pełnomocnikiem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Pani Irmina Grzywka. 

 

 


Kontakty:
Pani Irmina Grzywka jest pracownikiem urzędu i można się z nią kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 w pokoju 204 lub skontaktować telefonicznie(046) 814 42 41 wew.204 lub e-mailem igrzywka@rawam.ug.gov.pl. Telefon komórkowy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 502069057

Gminna komisja zbiera się raz w miesiącu na posiedzeniu. Ponadto jej członkowie pełnią dyżury w każdy wtorek miesiąca (z wyjątkiem świąt) w dwu i trzyosobowych zespołach w godzinach 16.00-18.00 na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.
Na dyżur wzywane są osoby objęte postępowaniem komisji. Mile widziani są również mieszkańcy gminy, którzy chcieli by zasięgnąć informacji z zakresu działań komisji.
Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy. Program ten jest adresowany do całej społeczności Gminy Rawa Mazowiecka. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także ma zapewniać skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Nade wszystko realizacja programu ma oznaczać szeroko rozumianą profilaktykę oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców.

Przestrzeganie prawa na rynku alkoholowym

Gminna Komisja dokonuje wyjazdów w celu kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podczas kontroli egzekwowane są postanowienia ustawy w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu oraz w przypadku łamania zapisów ustawy.
Ponadto są wyjazdy do nowych punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wcelu wydania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie limitu oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W celu podjęcia leczenia przez osobę zgłoszoną do komisji podejmowane są następujące działania:
  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
  • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu,
  • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są tajne.

 

 

  • autor: Irmina Grzywka

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

  • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
8116 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.