Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

  • Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

 
Działalność świetlic opiekuńczo - wychowawczych

W roku 2009 kontynuują działalność świetlice opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach leżących na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Działalność świetlic finansowana jest że środków pochodzących z opłat za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych i od wielu lat wpisana jest w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie Panie prowadzące świetlice posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne ponadto 5 z nich ukończone kursy pomocy socjoterapeutycznej a 1 kurs kwalifikacyjny ,, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza’’.

Szkoła Podstawowa w Pukininie

wtorek w godz.     1230-1405
czwartek w godz.  1230-1405

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej

druga i czwarta sobota miesiąca w
godz. 900-1200

7.03.2009r. i 21.03.2009r.
4.04.2009r. i 18.04.2009r.
9.05.2009r. i 23.05.2009r.
6.06.2009r. i 20.06.2009r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie

druga i czwarta sobota miesiąca w
godz. 900-1200
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wtorek w godz.  1300-1430;
piątek w godz.   1200-1330
Szkoła Podstawowa w Rossosze poniedziałek w godz. 1245-1425
czwartek w godz.      1425-1510
Szkoła Podstawowa w Konopnicy środa w godz.  1230-1410
piątek w godz. 1230-1410

Kaleń

co druga sobota miesiąca w
godz. 1000-1300

 

Gminna komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rawa Mazowiecka powołana została do inicjowania działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja kształtuje i realizuje politykę gminy w tym zakresie.
 W skład komisji wchodzą:
 Alicja Saganowska przewodniczący
 Irmina Grzywka Z-ca przewodniczącego 
 Krystyna Mikulska członek
 Helena Warchlewska  członek
 Teresa Grefkowicz  członek
 Krzysztof Zbiros  członek
 Władysław Markiewicz  członek
 Zofia Opolska  członek

  

 Pełnomocnikiem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Pani Irmina Grzywka. 

 

 


Kontakty:
Pani Irmina Grzywka jest pracownikiem urzędu i można się z nią kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 w pokoju 204 lub skontaktować telefonicznie(046) 814 42 41 wew.204 lub e-mailem igrzywka@rawam.ug.gov.pl. Telefon komórkowy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 502069057

Gminna komisja zbiera się raz w miesiącu na posiedzeniu. Ponadto jej członkowie pełnią dyżury w każdy wtorek miesiąca (z wyjątkiem świąt) w dwu i trzyosobowych zespołach w godzinach 16.00-18.00 na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.
Na dyżur wzywane są osoby objęte postępowaniem komisji. Mile widziani są również mieszkańcy gminy, którzy chcieli by zasięgnąć informacji z zakresu działań komisji.
Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy. Program ten jest adresowany do całej społeczności Gminy Rawa Mazowiecka. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także ma zapewniać skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Nade wszystko realizacja programu ma oznaczać szeroko rozumianą profilaktykę oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców.

Przestrzeganie prawa na rynku alkoholowym

Gminna Komisja dokonuje wyjazdów w celu kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podczas kontroli egzekwowane są postanowienia ustawy w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu oraz w przypadku łamania zapisów ustawy.
Ponadto są wyjazdy do nowych punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wcelu wydania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie limitu oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W celu podjęcia leczenia przez osobę zgłoszoną do komisji podejmowane są następujące działania:
  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
  • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu,
  • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są tajne.

 

 

  • autor: Irmina Grzywka

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
8781 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.