Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
rodzina
Baner EPUAP
fundusz2

Treść strony

Nowoczesna internetowa giełda rolna Agro-Market24

Pragniemy poinformować o nowoczesnej internetowej giełdzie rolnej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Celem działania niniejszego portalu jest wspieranie producentów rolnych w sprzedaży swoich produktów. Dodatkowo szeroka baza odbiorców oraz bezpośrednia sprzedaż między rolnikiem, sadownikiem, a klientem końcowym umożliwia transakcje w wyższych cenach. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji na giełda rolna Agro-Market24.

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Zbiórka Wielkogabarytów II 2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawienie do godziny 700 odpadów, do drogi publicznej  w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznym pojazdem, typu:

- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, ramy okienne (bez szyb), meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

-opony wyłącznie do 110 cm wysokości, osobowe, od przyczep, rowerów, przednie ciągnikowe (jeśli nie przekraczają tej wysokości).

W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady:

- odpadów niebezpiecznych takich jak chemikalia, kleje, świetlówki

- odpady segregowane

- oleje i smary

- gruz

- sznurek od prasy

- zderzaki i inne elementy samochodów

- sprzętu elektronicznego

- OPON GDY NA TERENIE POSESJI JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I WYSTAWIONE SĄ OPONY OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH.

- OPONY POWYZEJ 110 CM WYSOKOŚCI

Harmonogram zbiórki:

05.11.2018r.

Huta Wałowska,  Janolin,   Linków, Lutkówka, Nowa Rossocha, Nowa Wojska, Pasieka Wałowska, Pokrzywna,   Rogówiec, Rossocha, Soszyce, Stara Rossocha, Stara Wojska, Stary Dwór, Ścieki,  Wałowice, Wilkowice,  

06.11.2018r.

Boguszyce, Boguszyce Małe, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Kaliszki, Księżą Wola, Małgorzatów, Stare Byliny, Zarzecze, Zawady, Zielone,

07.11.2018r.

Gaj, Helenów,  Jakubów,  Julianów, Julianów Raducki, Konopnica, Kurzeszyn,  Kurzeszynek,  Niwna, Nowy Kurzeszyn, Przewodowice,   Wołucza, Zagórze, Żydomice, 

08.11.2018r. 

Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Byszewice,  Głuchówek, Kaleń,  Leopoldów, Matyldów, Nowy Głuchówek, Podlas, Pukinin, Świnice.

                                    Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                         /-/ Krzysztof Starczewski

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne). Szczegółowa informacja poniżej do pobrania.

Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej we wsi Wilkowice.

Inwestycja, której koszty wyniosą 570.810,10 zł, jest częściowo realizowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Pedagodzy i  Pracownicy  Oświaty

        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania dla Waszej sumiennej i owocnej pracy w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i administracyjnych szkół w Gminie Rawa Mazowiecka.

       Dziękuję Państwu za nieustanny wysiłek, który wkładacie w kształcenie i wychowanie naszych uczniów oraz za kształtowanie ich społecznych i patriotycznych postaw.

      Życzę aby Państwa praca owocowała dobrymi wynikami uczniów oraz przyczyniała się do rozwijania ich zdolności i umiejętności. Zawsze niech Wam towarzyszy pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

      Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu oraz  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym .

      Serdeczne życzenia oraz słowa szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę kieruję również do wszystkich emerytowanych Pedagogów i Pracowników oświaty  Gminy Rawa Mazowiecka.

                                           Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
                                           Krzysztof Starczewski

Rawa Mazowiecka 2018.10.13

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Szczegóły w załączniku poniżej.

Spotkanie dla mieszkańców Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że 24.09.2018r. o godzinie 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach organizowane jest spotkanie informacyjne mające na celu zaprezentowanie programu  „Czyste powietrze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Szczegóły w załączniku poniżej.

Szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - informacja

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, iż rolnicy którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą, mogą odbierać swój protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym w pokoju 105 w budynku Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w godzinach 8.00 -15.00.  

Kreator Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu "Kreator Przedsiębiorczości".
"Kreator Przedsiębiorczości" to międzynarodowy projekt współpracy, który jest realizowany przez 20 lokalnych grup działania z całej Polski! Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu. W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" będzie realizować szereg działań skierowanych do dzieci, szkół, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców oraz wsparcie organizacji pozarządowych.  
Spotkania odbędą się:
21.09.2018 - godz. 11:00 Świetlica Środowiskowa w Regnowie, godz. 14:00 - Urząd Gminy w Sadkowicach
24.09.2018 - godz. 14:00 Urząd Gminy w Wiskitkach
25.09.2018 - godz. 11:00 Urząd Gminy w Kowiesach, godz. 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej
26.09.2018 - godz. 11:00 Gminny Dom Kultury w Cielądzu, godz. 14:00 - Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej
27.09.2018 - godz. 11:00 Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, godz. 14:00 - Gminny Dom Kultury w Żelechlinku

 

Informacja dla osób sprzedających na targowiskach produkty pochodzenia zwierzęcego z własnego gopspodarstwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że sprzedaż na targowisku produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z własnego gospodarstwa, w tym: jaja, mięsa drobiowego, króliczego, ryb żywych i uśmierconych patroszonych, mleka, śmietany, sera, itp. jest dopuszczona po zarejestrowaniu prowadzonej w danym zakresie działalności w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla siedziby gospodarstwa jako, np. sprzedaż bezpośrednią lub prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Szczegóły komunikatu w załączniku poniżej do pobrania.

Placówka terenowa KRUS w Rawie Mazowieckiej informuje

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS. Szczegóły w załączniku poniżej.

Na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka trwają prace remontowe związane z uszczelnieniem spękań nawierzchni bitumicznych.

Takie skropienie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi ma na celu zabezpieczenie nawierzchni drogi przed powstawaniem wyrw. Roboty drogowe wykonuje firma S-PROBUD Sp. z o.o. ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie).

Prosimy o bezpieczną jazdę.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

W dniu 07.08.2018 w budynku Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się podpisanie umów użyczenia oraz przekazanie sprzętu dla jednostek znajdujących się na terenie gminy i należących do KSRG. W ramach realizacji zadań z Funduszu Przemocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości oraz przy udziale środków własnych zakupiono następujący sprzęt:

Dla jednostki OSP Wilkowice:

    1.     Torba PSP R1

    2.     Deska ortopedyczna YDC

    3.     Agregat hydrauliczny do zasilania narzędzi hydraulicznych

    4.     Zestaw węży hydraulicznych

    5.     Nożyce hydrauliczne

Dla  jednostki OSP Kurzeszyn

    1.     Torba PSP R1

    2.     Deska ortopedyczna YDC

    3.     Defibrylator ME PAD

    4.     Parawan do osłony miejsca wypadku

    5.     Detektor- wykrywacz, wielo-gazowy VENTIS MX4 

    6.     Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi

Sprzęt zakupiono za ogólna kwotę 54.764,39 zł

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Informacja o wysokości stawek opłat za korzystanie ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018 r.

Na podstawie Decyzji WA.RET.070.1.190.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i uchwały Rady Gminy nr XVII/173/17 z dnia 20 lutego 2017r Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje o wysokościach stawek opłat za korzystanie z usług ze zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w pierwszym roku stosowania taryf.

Zwrot podatku akcyzowego II rata 2018 rok

WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 rok  należy składać w okresie

 1 – 31 SIERPNIA 2018 roku

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

DRUKI wniosków dostępne w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD

1 LUTEGO 2018 r. DO 31 LIPCA 2018 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę,  konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAWY ( każdorazowo przy składaniu wniosku).

MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

W 2018 ROKU WYNOSI 86,00 ZŁ.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 814 42 41 w. 204., 46 854 51 80

Informacja - 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2018 o godz. 17.00 w celu upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż na czas (jednej) minuty zostaną uruchomione syreny na terenie gminy Rawa Mazowiecka. W trakcie emisji dźwięku syren zostanie przeprowadzony test słyszalności syren alarmowych.

Szkolenie poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. W czasie szkolenia zostaną omówione możliwości wsparcia zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw. Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 09:00 - 13:00 (rejestracja uczestników od godz. 08:45). W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2701-szkolenie-poswiecone-regionalnemu-programowi-operacyjnemu-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 05 lipca 2018r. oraz 30 lipca 2018r. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Moja wieś – wizytówką gminy 2018” - jubileuszowa edycja konkursu

Organizator konkursu: Gmina Rawa Mazowiecka. Konkurs przeprowadzony będzie przez komisję powołaną decyzją Wójta Gminy. Konkurs został zainicjowany przez radnych gminnych – członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska V kadencji.  
Cele konkursu:
– poprawa dbałości o estetykę otoczenia oraz stan środowiska naturalnego
– pobudzenie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi
– wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców gminy
– wsparcie i promocja działań podejmowanych przez mieszkańców gminy.
Szczegóły konkursu poniżej w regulaminie.

Ogłoszenie dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych – susza rolnicza 2018

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zawiadamia, że rolnicy u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy rolniczej  w zbożach jarych, ozimych, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, roślinach strączkowych uprawianych na glebach bardzo lekkich tj. kategorii gleby I (klasa 5, 6) oraz kategorii gleby II ( klasa 4b) mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez gminną komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2018r. Do wniosku należy załączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 złożonego w ARiMR. Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej www.rawam.ug.gov.pl lub można odebrać osobiście w pokoju 205, tel. (46) 814 35 39 wew. 205.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad. Ważność od godz. 16:00 dnia 21.06.2018 do godz. 23:00 dnia 21.06.2018. Obszar województwo łódzkie powiat rawski. Szczegóły w załączniku poniżej.

Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki"

Szkolny Zespół Ludowy „ PODCHLEBNICKI”  powstał we wrześniu 2012 roku w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej. Obecnie liczy 24 członków.  Jest to zespół dziecięco - młodzieżowy  skupiający uczniów szkoły. W bieżącym roku szkolnym powstały dwie  grupy: młodsza i starsza. Dzieci wykonują ludowe piosenki i zabawy dziecięce oparte na folklorze Mazowsza. Starsza grupa śpiewa pieśni ludowe, wykonuje tańce, układy ruchowe oraz scenicznie opracowuje przedstawienia tj. „ Na łunce pod lasym”, „Kolędnicy z Wojskiej”, „ Wieczór sobótkowy”. Członkowie zespołu śpiewają gwarą utrwalając w ten sposób mowę swych dziadków i pradziadków. Zespół propaguje przede wszystkim folklor muzyczny Ksiąstwa Łowickiego, lecz ze względu na położenie geograficzne (bliskość z Ziemią Rawską), sięga też i po utwory rawskie. Zespołowi przygrywa kapela w składzie: skrzypce, akordeon i bębenek. W każdym roku występuje ok. 20 razy na miejskich, gminny, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich wydarzeniach, imprezach, uroczystościach i konkursach.

Najważniejsze osiągnięcia zespołu:

- I miejsce na VI Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie,

- I i II miejsca w Przeglądzie Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „SIEDLISKO” w Aleksandrowie Łódzkim,

- II miejsce w XXII Ogólnopolski Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej ph. DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierskim:

- III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych ph.  FOLKLOR NA BANK w Brańsku,

- II i III miejsca w FOLKLORIADZIE JURAJSKIEJ podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych  w Poraju,

- GRAND PRIX Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych ph. RZECZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM,

- wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Ludowej pod hasłem „ BUKOWSKIE PREZENTACJE FOLKLORU MŁODYCH w Bukowsku.

- wyróżnienie w  Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Dzieci i Młodzieży PASIACZEK w Opocznie.

Zespołem kieruje Danuta Dębska przy ogromnej pomocy Janiny Kwiatkowskiej.

 • Szkolny Zespół Ludowy „ PODCHLEBNICKI”
  Szkolny Zespół Ludowy „ PODCHLEBNICKI”

Przedsiębiorco, czas na rozwój - nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r., w godzinach 10:00 – 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2655-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWA MAZOWIECKA

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców gminy o oszczędne gospodarowanie wody w okresie upałów. Należy w tym czasie ograniczyć podlewanie trawników i innych plantacji z sieci wodociągowej. Brak rozsądku w tym zakresie skutkuje spadkiem ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Ponadto urządzenia pompujące wodę pracują ponad dopuszczalne parametry i powodują dodatkowe niepotrzebne awarie. Zachowanie rozsądku przez wszystkich mieszkańców w czasie dużych upałów spowoduje, że wszyscy będą mogli korzystać z wody do celów socjalnych tj. takich do jakich powinien służyć publiczny wodociąg.

Zawody Wołucza 2018

Dnia 03.06.2018 r. w miejscowości Wołucza odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP gminy Rawa Mazowiecka. W zawodach wzięło udział 6 jednostek OSP.

Wyniki poszczególnych miejsc przedstawiają się następująco:

I miejsce   - Wołucza
II miejsce  - Kurzeszyn

III miejsce - Wilkowice
IV miejsce - Konopnica
V miejsce  - Niwna
VI miejsce - Kaleń

Wszystkim ochotnikom strażakom dziękujemy za uczestnictwo a wygranym serdecznie gratulujemy.

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

Finał Turnieju w Piłkę Nożną Sołectw

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku odbył się w Pukininie VII Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn z następujących sołectw: Niwna, Konopnica, Boguszyce ,Wilkowice, Kurzeszyn, Wałowice, Rogówiec, Julianów i Pukinin.

Do finału awansowały: Niwna, Wilkowice i Wałowice. W finale najlepszą drużyną okazała się już po raz kolejny drużyna z Niwnej, wygrywając wszystkie mecze. II miejsce zajęła drużyna z Wałowic, III miejsce drużyna z Wilkowic.

Finaliści otrzymali z rąk Wójta Gminy, Sekretarz Gminy oraz Sołtysa wsi Pukinin pamiątkowe puchary oraz dyplomy i upominki.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w turnieju i serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy sędziom za zaangażowanie i pracę sędziowską. Szczególnie słowa podziękowania kierujemy dla Pana Zbyszka Stępniaka  za zorganizowanie turnieju.

Zapraszamy do udziału w kolejnym turnieju w przyszłym roku !

Dzień Dziecka

Wszystkim Dzieciom z okazji Dnia Dziecka składamy serdeczne życzenia beztroskich kolorowych dni, radości i uśmiechu na twarzy, rozwoju swoich pasji i talentów, wielu serdecznych przyjaciół. Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą, nową przygodą, pełną pozytywnych doświadczeń i wrażeń.

       Krzysztof Starczewski                                                                        Michał Michalik
          Wójt Gminy                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 04 czerwca 2018 oraz 25.06.2018. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Dotacje dla Firm - bezpłatne spotkanie informacyjne z ekspertami NCBR!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z powiatu rawskiego na BEZPŁATNE spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego dowiedzą się jak uzyskać DOTACJĘ NA ROZWÓJ FIRMY!
Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 czerwca 2018  w Łodzi, BIONANOPARK, ul. Dubois 114/116. Liczmy, że udział w tym wydarzeniu pozwoli regionalnym firmom na zdobycie środków na dalszy rozwój swojej działalności. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. Szczegóły w załączniku poniżej.

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2018 - Terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2018 zgłosiły się następujące sołectwa: Boguszyce, Julianów, Konopnica, Kurzeszyn, Niwna, Pukinin, Rogówiec, Wałowice i Wilkowice. W dniu 28 maja 2018 roku odbyło się losowanie drużyn i grup uczestniczących w turnieju. Wszystkie mecze odbywać się będą na boisku „ORLIK” w Pukininie.

Terminy rozgrywek:

GRUPA I GRUPA II i III naprzemiennie
01.06.2018 (piątek) godz. 1630 02.06.2018 (sobota) godz. 1500

1. Rogówiec - Julianów

2. Niwna - Rogówiec

3. Julianów - Niwna

1.Wilkowice - Pukinin
2.Boguszyce - Wałowice
3.Konopnica - Wilkowice
4.Kurzeszyn - Boguszyce
5.Pukinin – Konopnica
6.Wałowice - Kurzeszyn

Finał Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2018 odbędzie się 3 czerwca 2018 roku ( niedziela ) o godzinie 15ºº.

Zapraszamy !

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, który odbędzie się na boisku „Orlik” w Pukininie w dniach 1-3 czerwca. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz  Gminy  Anny Jakubiak (pokój 203).

Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 25 maja 2017  roku .

W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udział w tego typu imprezach, oraz młodzież od 16 roku życia, która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców.

Losowanie grup i ustalenie dokładnego preliminarza rozgrywek odbędzie się 28 maja o godzinie 10°° na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.

Tydzień Bibliotek w Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach 8-15 Maja 2018

Hasło Tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek  to  (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA. W dosłownym znaczeniu słowa ,,dowolność ‘’oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączone od własnej woli , nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości- wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji  i kultury narodu. W bibliotece odbyły spotkania uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszycach  na temat: Polska droga do wolności, Patriotyzm w literaturze i sztuce, Symbole Narodowe, Sylwetka Józefa Piłsudskiego, Legendy Polskie.

 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach
 • Tydzień Bibliotek
  Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach

Odbierz 85% dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła w technologii powietrze woda lub na zakup i montaż pieca zeroemisyjnego 5 klasy

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane likwidacją starego pieca na węgiel,które planują montaż pompy ciepła, lub/i pieca zeroemisyjnego 5 klasy. Szczegóły w załączniku poniżej.

Konkurs Rolnik - Farmer Roku

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie "Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU". Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. Szczegóły w załączniku poniżej.

ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW

Dzisiaj obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń ale też w swoisty sposób piękną służbę. Ratowanie  życia , zdrowia i mienia, gotowość niesienia pomocy wszystkim tym, którzy jej najbardziej potrzebują to  idee, które przyświecają strażakom i zasługują na najwyższe uznanie. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana.

Z okazji „Dnia Strażaka” składamy serdeczne podziękowania Druhom za tą piękną i bezinteresowną służbę niesienia pomocy, za Waszą gotowość i ofiarną postawę w akcjach ratunkowych a także  za wszelką aktywność w życiu społecznym i kulturalnym Gminy.

Życzymy Wszystkim Strażakom wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia oraz jak najmniejszej liczby wyjazdów do akcji ratunkowych a także szczęśliwych powrotów z każdej z nich. Życzymy Wam aby Wasze Święto przebiegało w duchu radości i spokoju.

Z wyrazami szacunku:

       Krzysztof Starczewski                                                          Michał Michalik
              Wójt Gminy                                                          Przewodniczący Rady Gminy
         Rawa Mazowiecka                                                            Rawa Mazowiecka

 

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc i Rawy Maz. na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się:
30 kwietnia 2018 w:
Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30;
Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00,

10 maja 2018 w:
Starostowie Powiatowym w Rawie Maz.w godz. 9.30 – 12.30;
Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00,

21  maja 2018 w:
Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30;
Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00.

SIME Polska Sp. z o.o. zakończyła budowę gazociągu Konopnica - Rawa Mazowiecka – Głuchów - Jeżów

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców gmin: Rawa Mazowiecka, Głuchów, Jeżów, że inwestycja  budowy gazociągu prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska Sp. z o.o. została zakończona, pozostały do wykonania stacje: pomiarowa i redukcyjna.

Spółka przewiduje, że techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu na odcinku Konopnica – Rawa Mazowiecka - Jeżów zostanie osiągnięta w połowie września 2018 roku i począwszy od tego miesiąca pierwsi odbiorcy w Rawie Mazowieckiej i gminie Rawa Mazowiecka zostaną przyłączeni do sieci gazowej. Jednocześnie informujemy, że ze stacji gazowej wysokiego ciśnienia w Konopnicy k. Rawy Mazowieckiej będzie również zasilany gazociąg Konopnica – Regnów – Biała Rawska. Prace projektowe tego gazociągu są na ukończeniu i SIME Polska w najbliższym czasie przystąpi do budowy również tego gazociągu. Zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do błękitnego paliwa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Jackiem Miluśkim tel.668-338-607, j.miluski@simepolska.pl lub z. p. Marcinem Grzywaczem tel. 537-573-702, m.grzywacz@simepolska.pl

Poniżej link do krótkiego filmu promującego gaz ziemny w Boguszycach:

https://www.facebook.com/SIMEPolska/videos/1764967363523342/

Spotkanie informacyjne w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, które odbędzie się już 24 kwietnia w Rawie Mazowieckiej. Prosimy o rozesłanie informacji o spotkaniu, do Radnych, Sołtysów oraz lokalnych liderów. Zapraszamy również na nasz profil na fb https://www.facebook.com/events/449811005452565/  oraz na naszą stronę https://bo.lodzkie.pl.

Nieuczciwe praktyki rynkowe - kampania informacyjna

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pani Doroty Karczewskiej, zwracam się z prośbą o włączenie się w kampanię informacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. łódzkim

4system sp. z o.o. realizuje  projekt pn. „ADAPTACJA I ROZWÓJ – program outplacement w woj. łódzkim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 60 osób dorosłych - które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego - zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Szczegóły w załączniku poniżej.

Dotacja Norweska na zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Rusza III nabór w programie „Dotacja norweska” obowiązuje od 15.02.2018r. do 31.05.2018r. Jest to już 3 nabór polegający na preferencyjnym finansowaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Dotacją objętych jest łącznie 500 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Jest to program ogólnopolski.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Polski a także poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 i innych zanieczyszczeń.
Szczegóły na stronie poniżej:

https://solsum.pl/finansowanie/dotacja_norweska/

PRODUKCJA ROLNA BEZ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi prosi o przekazanie informacji producentom w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości.  Szczegóły w ulotce poniżej.

Na terenie Gminy Rawa Mazowiecka trwają prace związane z budową linii kablowych światłowodowych

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 firma ITV Media Sp. z o.o. z Łowicza realizuje zadanie, którego założeniem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Inwestycja pn. „Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu w wybranych miejscowościach Powiatu Rawskiego” ma zapewnić 1500 gospodarstwom domowym i jednostkom użytku publicznego zasięg szybkiego i bardzo szybkiego szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W związku z powyższym możliwe są utrudnienia w ruchu na drogach, m.in. w miejscowościach: Głuchówek, Byszewice, Bogusławki Małe, Bogusławki Duże, Świnice, Chrusty, Księża Wola, Boguszyce Małe, Kaliszki, Zawady, Stare Byliny, Zarzecze, Dziurdzioły, Zielone i Małgorzatów.

Prosimy więc o bezpieczną jazdę.

 • Budowa linii kablowych światłowodowych
  Budowa linii kablowych światłowodowych
 • Budowa linii kablowych światłowodowych
  Budowa linii kablowych światłowodowych
 • Budowa linii kablowych światłowodowych
  Budowa linii kablowych światłowodowych

Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy", które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca - 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów.  Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników. Uczestnicy spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniach jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego.

Spotkania uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl

W tytule proszę wpisać datę spotkania.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań wraz z rejestracją, dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes.

Zachęcamy do udziału.

Z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom w Gminie Rawa Mazowiecka wyrazy szacunku i uznania dla Waszej działalności społecznej.

Dziękujemy za trud i wysiłek  wkładany na rzecz rozwoju sołectw, za efektywny dialog i kontakty z mieszkańcami, za wszelkie cenne inicjatywy i  podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Życzymy wzajemnego zrozumienia we współpracy z mieszkańcami wsi jak i władzami Gminy a także dużo zdrowia, wytrwałości w dążeniu do realizacji nakreślonych celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy.

Z poważaniem

  Krzysztof Starczewski                                                             Michał Michalik
        Wójt Gminy                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Wojewoda Łódzki zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia,  wszelkiej pomyślności, samych pięknych pogodnych dni, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzymy  aby szczęście towarzyszyło Wam przez cały rok a uśmiech na stałe gościł na Waszych twarzach. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy.

Przewodniczący Rady Gminy,
Wójt Gminy
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka

Wyniki VI Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

W finale 25 lutego spotkały się drużyny z Kurzeszyna, Wilkowic i Wałowic. Po pasjonującej walce  zwyciężyło sołectwo Wilkowice, drugie miejsce zajęło sołectwo Kurzeszyn, a trzecie sołectwo Wałowice. Szczegóły w załączniku poniżej. Zapraszamy sportowców i kibiców za rok !!!

Informujemy o zmianie kolejności rozgrywek w VI Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową 2018 rok

Informujemy, że na uzasadnioną  prośbę jednej z drużyn uległa zmianie kolejność rozgrywanych meczy w sobotę. Zmieniony terminarz załączamy poniżej.

Terminarz rozgrywek w VI Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową 2018 rok

Zapraszamy na VI Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 23-25 lutego 2018r. który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Konopnica, Wilkowice, Julianów i Pasieka Wałowska. Szczegóły w załączniku poniżej.

60 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na 60 Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”, która odbędzie się 6-7 marca 2018 r. w Kinoteatrze Polonez (ul. Wita Stwosza 2/4) w Skierniewicach. Więcej informacji www.inhort.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 46 834 54 50, 500 095 978, lub mailowo e-mail: michal.czapnik@inhort.pl . Program w załączeniu poniżej.

Terytorialne Służby Wojskowe

W związku z prowadzonym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach naborem do służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych, służby przygotowawczej, szkolnictwa wojskowego oraz zawodowej służby wojskowej, proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami informacyjnymi na temat w/w służby. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach osobiście lub telefonicznie:

96-100 Skierniewice
ul. Batorego 64 a
Tel.: 261-442-324, 261-442-300

Apel do hodowców trzody chlewnej

Starosta Rawski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej zapraszają na szolenie dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1. Szczegóły w załączniku poniżej.

Trwa zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2017 roku etap II”, w okresie od 15.01.2018r. do 02.02.2018r. na terenie Gminy przeprowadzana  jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu. Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w złożonych przez mieszkańców deklaracjach wynosi  54929,87zł, kwota dofinansowania 43943,00zł. Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka, przeprowadza firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź. 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA  ROLNICY

WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 rok  należy składać w okresie

 1 – 28 LUTEGO 2018 roku

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

DRUKI wniosków dostępne w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD

1 SIERPNIA 2017 r. DO 31 STYCZNIA 2018 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAWY (każdorazowo przy składaniu wniosku).

MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

W 2018 ROKU WYNOSI 86,00 ZŁ.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 814 42 41 w. 204.

Konkurs „Zabytek Zadbany

Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy w sposób wzorowy i godny naśladowania wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Szczegóły w załączniku poniżej.

VI Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w VI Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 23 – 24 – 25 luty 2018 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłyc, do dnia 13 lutego 2018 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Ankieta LGD "Kraina Rawki"

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Zachęcamy Was do wypełnienia krótkiej ankiety i wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminach. Wyniki ankiety pomogą dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/ur3y6de2OqQdX7W13

LGD "Kraina Rawki"

W załączniku poniżej informacja podsumowująca działania LGD "Kraina Rawki".

Informacja Powiatowego Lekarz Weterynarii dla właścicieli świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że świadectwa dla świń przemieszczanych ze stad świń z powiatu rawskiego z przeznaczeniem:

-do rzeźni,
-do innych stad,
-na targowisko,
-na punkty skupu,

wystawiają wyznaczeni do tych czynności lekarze weterynarii:

1.Janusz Wasilewski (Lecznica dla zwierząt w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10, nr tel. 46 814 45 41/ 501 695 381);

2.Tadeusz Starczewski (Lecznica dla zwierząt w Rawie Mazowieckiej,ul. Mszczonowska 10, nr tel. 46 814 45 41)- w miesiącu styczniu 2018r. nie wystawia;

3.Wiesław Grudniewski (Biała Rawska, nr tel. 602 891 517);

4.Mirosław Charążka (Lubania, nr tel. 503 134 372);

5.Włodzimierz Jurkowski (Sadkowice);

6.Edmund Kobacki (Gabinet Weterynaryjny RAWET, ul. Niepodległości 19, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr tel. 665 026 237).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Maź., ul Mszczonowska 10, tel. 46 814 43 53

 • Plakat Klub Seniora

KLUB SENIORA W STAREJ ROSSOSZE

Zajęcia tematyczne w Klubie Seniora od 15 stycznia 2018 roku - harmonogram.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rawie Mazowieckiej, za przekazane na rzecz osób potrzebujących paczki świąteczne.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła PCK w Kurzeszynie, a zwłaszcza Pani Renacie Gałce i Pani Barbarze Wójcik oraz dla Grona Pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie za dokonaną zbiórkę artykułów żywnościowych na rzecz osób potrzebujących. Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na problemy innych osób wymagających wsparcia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla Proboszcza Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej – Księdza Konrada Świstaka za dokonaną zbiórkę artykułów żywnościowych na rzecz osób potrzebujących. Przygotowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia paczki sprawiły dużo radości naszym klientom.

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w imieniu swoim i  osób obdarowanych dziękują za  okazaną życzliwość i pomoc.

Informacja o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informację o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka. Szczegóły w załączniku poniżej.

Mikołaj w Bibliotece

W ubiegłym tygodniu Gminną Bibliotekę Publiczną w Kurzeszynie odwiedził jak co roku Święty Mikołaj. Przybył aby obdarować  prezentami dzieci z Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie „Bądźmy razem”. Dzieci na to spotkanie poczyniły specjalnie przygotowania - wykonały piękne ozdoby świąteczne, ubrały żywą choinkę, upiekły pyszne ciasteczka. Gdy Mikołaj przekroczył próg Biblioteki dzieci z uśmiechem na twarzach powitały go piosenką za co w zamian otrzymały podarunki.

 

 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja
 • Fotorelacja
  Fotorelacja

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Boguszyc na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców  Boguszyc na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 4 grudnia 2017 w:

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30

15 grudnia 2017

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00.

Z A P R O S Z E N I E

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Rawy Maz. i Słupi na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 27 listopada 2017 w: UG w godz. 9.30 – 12.30 oraz Starostwo Rawa Maz. w godz. 13.00 – 16.00.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% - uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3 w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje:

Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Dotacje na odnawialne źródła energii

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że Gmina Rawa Mazowiecka - jeśli tylko będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców planuje wziąć udział w Konkursie celem pozyskania dotacji na odnawialne źródła energii. Mając na względzie powyższe przypominamy  iż 15.11.2017r. o godzinie 16 w siedzibie Urzędu Gminy  - sala konferencyjna, planowane jest drugie spotkanie informacyjne. Ostateczny termin składania przez mieszkańców deklaracji udziału w przedmiotowym projekcie upływa 20.11.2017r. Poniżej znajduje się deklaracja udziału wzór umowy z mieszkańcem oraz prezentacja warunków udziału w Konkursie.

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ UWAGA! ASF (AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ)!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje:

1. W 2017r. (od dnia 7.06.2017r. do dnia 09.11.2017r.) odnotowano 101 nowych ognisk występowania choroby afrykański pomór świń w gospodarstwach utrzymujących świnie na terenie kraju (województwo podlaskie, lubelskie, mazowieckie).

2. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki oraz brak stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwie.

3. Podstawowe zasady bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym świnie to:

- zakupy świń prawidłowo oznakowanych, ze pewnego źródła, ze świadectwem zdrowia,

- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosowanie ubrań i obuwia przeznaczonych tylko do użycia w chlewni,

- zabezpieczanie pasz i ściółki przed dostępem dzikich zwierząt.

4. ASF nie jest groźny dla ludzi. Jest chorobą śmiertelną, nieuleczalną  dla świń.

5. ASF jest chorobą przynoszącą straty dla gospodarki całego kraju.

6. Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;

- liczne padnięcia świń w każdym wieku i w każdej wadze;

- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;

- duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;

- biegunka, często z domieszką krwi,

jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się  gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10,nr tel. 46 814-43-53.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy w sprawie dofinansowania na - piece na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła Konkurs wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. To szansa na dofinansowanie pojedynczych instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych. Wnioskodawcą programu nie może być jednak osoba fizyczna, lecz Gmina. Dlatego też nasza Gmina zdecydowała się zgłosić swój projekt w konkursie, jeśli okaże się, że istnieje realne zapotrzebowanie na podobne instalacje. Oferujemy Państwo trzy instalacje, które dopuszczone są przez program dotacyjny tj.:

- kolektory słoneczne,
- ogniwa fotowoltaiczne,
- piece na biomasę.

Każdy z mieszkańców Gminy będzie mógł wybrać daną instalację lub je połączyć.Dotacja do poszczególnych instalacji będzie wynosiła około 70% kosztów brutto. Mieszkaniec nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów projektowania instalacji na etapie wnioskowania o dotację. Dopiero w przypadku uzyskania dofinansowania mieszkaniec wnosi wkład własny, czyli około 30% każdej instalacji.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej al.Konstytucji 3 Maja 32  pokój  105 oraz pod nr telefonu 46 814 42 41 wew. 304. Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy pokój 202.

Zapraszamy na spotkania, które odbędą się dnia 08 i 15 listopada 2017r.  o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka – sala konferencyjna pok. 301 (II piętro).

Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)

Z przyjemnością informujemy o nowych publikacjach wydanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji finansowanej z  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jedocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten podjęliśmy w naszych najnowszych publikacjach. Pierwszy z zeszytów, "Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”,  traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie,  jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich. Drugi z zeszytów, "Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich”,  wskazuje na  potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi. Staraliśmy się, aby opracowania stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny aspekt gospodarowania zasobami  na terenach wiejskich. Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników. Mamy nadzieję, że staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy. Opracowania są również dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie  http://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, życzymy przyjemnej lektury.

Komunikat

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w  Poddziałaniu IV.1.2 Odnawialne źródła energii, osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, elektrowni fotowoltaicznych lub  wymianą kotłów węglowych na kotły na biomasę proszone są o zgłaszanie wstępnych  deklaracji udziału w projekcie do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej  do sekretariatu p. 202. lub telefonicznie pod numer 468144241  lub e-mail lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl. W zgłoszeniu proszę podać nr telefonu lub adres e-mail do  celów kontaktowych. Zgłoszenia prosimy dokonać do 27 października 2017 r.

W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców tym projektem zorganizujemy spotkanie w celu omówienia zasad i kryteriów  ubiegania się o dofinansowanie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymogów konkursu można odnaleźć na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl w zakładce; zobacz ogłoszenia i nabory wniosków.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorom, Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawa Mazowiecka składamy serdeczne podziękowania za owocną realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i administracyjnych szkół.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi  jak najlepsze owoce, daje satysfakcję z realizowanej misji jaką jest wychowywanie i kształcenie dzieci. Zawsze niech Wam towarzyszy pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

Prosimy przyjąć  najlepsze życzenia  wielu sukcesów w pracy zawodowej dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu oraz  wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne życzenia oraz słowa szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę kierujmy także do Wszystkich Emerytowanych Pracowników Oświaty Gminy Rawa Mazowiecka.

Przewodniczący Rady Gminy                                            Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik                                                                  Krzysztof Starczewski

Rawa Mazowiecka 2017.10.13

Komunikat o zagrożeniach

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 55 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w dniu dzisiejszym w godzinach 17:00-24:00 silnego wiatru o średniej prędkości ok. 50 km/h oraz w  porywach nawet do 130 km/h ; informuję  osoby  mieszkające lub  przebywające  na  terenie Gminy Rawa Mazowiecka o przewidywanym zagrożeniu, ze szczególnym wskazaniem konieczności zapewnienia sobie oraz najbliższym schronienia, przygotowania się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, a także zabezpieczenia mienia, które w wyniku działania żywiołu mogłoby zostać zniszczone lub porwane przez wiatr i mogłoby stwarzać wtórne niebezpieczeństwo.

Wójt Gminy

Krzysztof Starczewski

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny projektu grantowego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ UWAGA! - ASF (AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ)!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje:

1. W 2017r. ( od dnia 7.06.2017r. do dnia 14.09.2017r.) odnotowano 74  nowe ogniska występowania choroby -afrykański pomór świń w gospodarstwach utrzymujących świnie na terenie kraju (województwo podlaskie, lubelskie, mazowieckie).

2. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki oraz brak stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwie.

3. Podstawowe zasady bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym świnie to:
- zakupy świń prawidłowo oznakowanych, ze pewnego źródła, ze świadectwem zdrowia,
- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosowanie ubrań i obuwia przeznaczonych tylko do użycia w chlewni,
- zabezpieczanie pasz i ściółki przed dostępem dzikich zwierząt.

4. ASF nie jest groźny dla ludzi. Jest chorobą śmiertelną, nieuleczalną  dla świń.

5. ASF jest chorobą przynoszącą straty dla gospodarki całego kraju.

6.Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby: - wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
-liczne padnięcia świń w każdym wieku i w każdej wadze;
-sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
-duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
-biegunka, często z domieszką krwi,
jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się  gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10,nr tel. 46 814-43-53.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Wójt Gmina Rawa Mazowiecka informuję, iż od 13.09.2017 tj. (środa) można odbierać protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych.

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza"

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Informację o konkursie można znaleźć na stronie: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/12461-nowa-zlota-grusza.html

Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia 2017 r.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu ze mną – tel. 42 291 97 35 / fax 42 663 36 32, magdalena.kochanowska@lodzkie.pl oraz z Małgorzatą Bilską: 42 291 97 34, malgorzata.bilska@lodzkie.pl

Filia Biblioteczna w Boguszycach dołączyła do edycji Narodowego Czytania

Filia Biblioteczna w Boguszycach dołączyła do edycji Narodowego Czytania w dn. 2.09.2017 "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Lektura która wydobywa różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy stempel na przyniesionych egzemplarzach "Wesela". Słynne cytaty z lektury są powtarzane po dziś :
"Chłop potęgą jest i basta"
"Wyscie sobie a my sobie każden sobie rzepkę skrobie"
"Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna byle polska wieś spokojna"

 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie

Wyścigi kolarskie

W dniu 16.09.2017 r. (sobota) oraz 17.09.2017 r. (niedziela) w godzinach 08:00 - 16:15 odbędą się dwie imprezy sportowe: maraton rowerowy „Cisowianka Mazovia MTB Maraton” i wyścig kolarski „Cisowianka Road Tour” organizowane przez Stowarzyszenie Rowerowe ZIELONY SZLAK z Łomianek. Zaplanowana trasa wyścigów obejmuje drogi publiczne, wewnętrzne, polne i leśne we wsiach Chrusty, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Podlas.Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do ustawionego oznakowania drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności na trasach przejazdu.

Projekt Centrum Innowacji Biznesowej

W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc. W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Centra Innowacji Biznesowej mieszczą się w następujących lokalizacjach i obsługują wskazane poniżej powiaty:

Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński

Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski

Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński

Radomsko: radomszczański,  pajęczański, opoczyński

Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki

Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni

Kutno: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski

Warto wiedzieć:

 • doradcy dojeżdżają do firm
 • usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie
 • usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych

Aby spotkać się z doradcą wystarczy:

 • wybrać CIB, który obejmuje teren firmy
 • wybierać doradcę
 • zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie

XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2017

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bartoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na XXVI Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2017. Szczegóły w ulotce informacyjnej do pobrania poniżej.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego tzw. antysmogowej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

DNIA 14 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK – URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

PONIEDZIAŁEK -  14 SIERPNIA 2017 roku  w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające 11 listopada 2017 r.

(Podstawa prawna: Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy)

Wójt
Krzysztof Starczewski


 

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA WŚCIEKLIZNY W GMINIE RAWA MAZOWIECKA

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia wścieklizny i wyznaczenia obszaru zagrożonego. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Dokumenty potrzebne do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

W załączniku poniżej informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego. Szczegóły w załączniku niżej do pobrania.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017r. o godzinie 17:00 na terenie gminy Rawa Mazowiecka w ciągu 1 minuty,  zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren alarmowych.

Projekt "Misja Przedszkolak"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w projekcie "MIsja Przedszkolak" finansowanym ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały dwie 10 - godzinne grupy przedszkolne:

 • jedna grupa w Boguszycach
 • jedna grupa w Pukininie

Termin składania zgłoszeń do biura projektu upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 15.00

Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.rawam.ug.gov.pl lub w biurze projektu

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
II piętro p.303

dodatkowe informacje tel. 46 814 43 91

Dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa artykuł w załączniku, który mogą Państwo dowolnie wykorzystywać m.in. poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu w celu informowania mieszkańców o istniejących możliwościach. Szczegóły w załączniku do pobrania.

Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA  ROLNICY

WNIOSKI o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2017 rok  należy składać w okresie

 1 – 31 SIERPNIA 2017 roku

W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

I PIĘTRO, POKÓJ 204.

W GODZINACH 830-1500

DRUKI wniosków dostępne w Urzędzie Gminy( korytarz I piętro lub pokój 204) oraz na stronie  www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
- FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE  W OKRESIE OD

1 LUTEGO 2017 r. DO 31 LIPCA 2017 r.

- w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji  na wnioskodawcę,  konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW ( każdorazowo przy składaniu wniosku).

MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH W 2017 ROKU WYNOSI 86,00 ZŁ.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju 204 lub telefonicznie 46 814 42 41 w. 204.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017"

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017”. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu. W tym roku Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” stanowić będzie prestiżowe wyróżnienie dla przedsiębiorców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz cieszących się uznaniem w kraju i za granicą.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2017”, która odbędzie się w pierwszym dniu X Europejskiego Forum Gospodarczego - 16 października 2017 r. o godz. 20.00.

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej www.mocniwbiznesie.lodzkie.pl.

Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”, które odbędą się w następujących terminach:

 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 10:00 – 12:35, Sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala 316 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – II piętro
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź  - I piętro
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1842-fundusze-europejskie-na-rozwoj-twojej-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. 

"Komisja Konkursu "Moja wieś wizytówka Gminy 2017" odwiedzi zgłoszone do konkursu miejscowości

Komisja Konkursu "Moja wieś wizytówka Gminy 2017" odwiedzi zgłoszone do konkursu miejscowości. Szczegóły w załączniku poniżej.

GMINA RAWA MAZOWIECKA - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017

GMINA RAWA MAZOWIECKA - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017 W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ DO POBRANIA.

Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017

Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Firm Szkoleniowych wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017” poświęcone będzie przedstawieniu bieżącej sytuacji na rynku usług rozwojowych, trendom w branży na najbliższe lata oraz zasadom dystrybucji środków z funduszy unijnych w ramach PSF.

28 czerwca (środa) – od godziny 10.00Termin spotkania:

ul. Narutowicza 34, Łódź, Łódzka Agencja Rozwoju RegionalnegoMiejsce spotkania:

Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

Fundacja Dar dla Potrzebujących organizuje Kolonie Letnie!

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Fundacja Dar dla Potrzebujących organizuje Kolonie Letnie! W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

W tym roku organizujemy 3 turnusy.

I TURNUS

16.07 – 29.07.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowy „FENIKS” położony w Jastrzębiej Górze

Strona Internetowa: http://feniksjastrzebia.pl/

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

II TURNUS dla dzieci powyżej 10 roku życia

22.07 – 04.08.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „POLAR” położony w Stegnie

Strona Internetowa: https://www.mierzeja.pl/stegna/kolonie/polar.html

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

III TURNUS dla dzieci powyżej 10 roku życia

05.08 – 18.08.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „POLAR” położony w Stegnie

Strona Internetowa: https://www.mierzeja.pl/stegna/kolonie/polar.html

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

Zapisy w Biurze Fundacji, ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno lub pod numerami telefonu: 44 646 15 88, 508 503 754 Zastrzegamy możliwość zmian z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki, gm.Rawa Mazowiecka dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Szczegóły w załączniku poniżej.

 

Zaproszenie na Targi Rolne „W sercu Polski” i XIX Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych

Zaproszenie na Targi Rolne „W sercu Polski” i XIX Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych 17-18 czerwca 2017 r. w godzinach 8.00 - 16.00. Szczegóły w załączniku poniżej.

Początek sezonu stypendialnego

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl. Szczegóły w załączniku poniżej.

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2017 Terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2017 zgłosiły się następujące sołectwa: Byszewice, Julianów, Konopnica, Kurzeszyn, Niwna, Pukinin, Rogówiec, Wilkowice. W dniu 5 czerwca 2017 roku odbyło się losowanie drużyn i grup uczestniczących w turnieju. Termin rozgrywek w załączniku poniżej.

XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk mjr Hubala

W dniu 02.06.2017 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 13:00 na terenie powiatu rawskiego i tomaszowskiego odbędzie się XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk mjr Hubala organizowany przez Klub Sportowy „Olimpijczyk” z miejscowości Końskie. Zaplanowana jazda indywidualna na czas będzie odbywała się trasą: Rawa Mazowiecka ul. Dolna i ul. Katowicka - Chrusty - Księża Wola - Podkońska Wola - Podkonice - Podkonice Miejskie - Chrusty - Rawa Mazowiecka ul. Katowicka. Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do ustawionego oznakowania drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności na w/w trasie.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SKŁADAMY WSZYSTKIM SAMORZĄDOWCOM; RADNYM, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM URZĘDU GMINY I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓLNĄ TROSKĘ I PRACĘ NA RZECZ ROZWOJU NASZEJ LOKALNEJ WSPÓLNOTY.
DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU I CODZIENNEJ PRACY NA RZECZ NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY, PRZYCZYNIAJĄ SIĘ PAŃSTWO DO POZYTYWNYCH ZMIAN I STAŁEJ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA NASZYCH MIESZKAŃCÓW.
DZIĘKUJĄC ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ ŻYCZYMY NIESŁABNĄCEGO ZAPAŁU I WYTRWAŁOŚCI W TEJ NIEZMIERNIE WAŻNEJ I ODPOWIEDZIALNEJ SŁUŻBIE, POWODZENIA W REALIZACJI NOWYCH, AMBITNYCH ZAMIERZEŃ ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM. ŻYCZYMY ABY EFEKTY WASZEJ PRACY BYŁY ZAUWAŻALNE I DOCENIANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

MICHAŁ MICHALIK                                               KRZYSZTOF STARCZEWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY                  WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA

Informacja dotycząca zgłaszania szkód w 2017 roku

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 16-18 kwietnia oraz 08-10 maja 2017 roku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka (druki do pobrania) w pokoju nr 205.
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.
Wnioski o oszacowanie szkód prosimy składać od dnia 23.05.2017 roku do dnia 09.06.2017 roku  w godz. 8:00-15:00. Prosimy o zachowanie terminowości.
Jednocześnie informujemy, że do składanego wniosku należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok (potwierdzony za zgodność z oryginałem) składanego do ARiMR dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych, bez której wniosek nie będzie przyjęty.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2017

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, który odbędzie się na boisku „Orlik” w Pukininie w dniach 9-11 czerwca. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak (pokój 203). Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 2 czerwca 2017 roku. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach , oraz młodzież od 16 roku życia, która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców. Losowanie grup i ustalenie dokładnego terminarza rozgrywek odbędzie się 5 czerwca o godzinie 10°° na sali konferencyjnej w urzędzie gminy.

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu. Szczegóły zawiadomienia w załączniku.

226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Program uroczystości

2 maja 2017

 • 1200 - III Bieg Flagi
  OSiR Rawa Mazowiecka

3 maja 2017

 • 1130 - Msza Św. polowa
  Dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich
   
 • 1300 - Koncert Orkiestry
  OSP Rawa Mazowiecka
 • 1300-1830 Festyn Organizacji Pozarządowych Ziemi Rawskiej "RADOSNE ŚWIĘTO"
 • 1400 - Bieg Konstytucji 3 Maja
 • Koncert Patriotyczny
 • Zawody strzeleckie o puchar Starosty Rawskiego
 • Stoiska Wiosek Tematycznych z rękodziełem i potrawami regionalnymi
 • Prezentacje artystyczne organizacji pozarządowych Ziemi Rawskiej
 • "Kocioł grochówki"
 • Atrakcje dla dzieci - zjeżdżalnie, trampoliny

Szanowni Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Z okazji nadchodzącego Dnia Strażaka wszystkim członkom OSP składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za trud jaki podejmujecie w ochronie życia i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Waszych rodzin za wsparcie i wyrozumiałość. Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, niewyczerpanej siły i wytrwałości w niesieniu pomocy innym ludziom.

Prezes Związku Powiatowego
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Rawie Mazowieckiej
Tadeusz Damaz

Przewądniczący
Rady Gminy
Michał Michalik

Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka
Krzysztof Starczewski

 

Uwaga maturzysto 2017 - stypendium 500 zł/miesiąc !!!

Jeśli ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i jesteś tegorocznym maturzystą, możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w wysokości 500 zł/miesiąc !!!!. Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Świąteczne wypieki i ozdoby w Bibliotece

W przeddzień Świąt Wielkanocnych Gminną Bibliotekę Publiczną w Kurzeszynie odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie "Bądźmy Razem". Dzieci podczas zajęć przygotowywały  Świąteczne wypieki - Babki Wielkanocne. Z pomocą Pani Ani, Pani Kasi oraz Pani Kingi dzieci przygotowywały ciasto, które następnie rozdzielały w foremki i układały w piekarniku. Gdy babeczki były gotowe dzieci samodzielnie stroiły i przyozdabiały je.  Dodatkowym zadaniem dla maluchów było  ozdabianie jaj wielkanocnych metodą cekinową. Efekt pracy przedszkolaków obrazują załączone zdjęcia

 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki. Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej serdecznie zaprasza do udziału w debacie społecznej pod hasłem: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" organizowanej w ramach programów "Dzielnicowy bliżej nas" i "Razem Bezpieczniej". Debata odbędzie się 24.04.2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Informacja nt zakazów dotyczących "ptasiej grypy"

W załączniku poniżej informacja nt zakazów dotyczących "ptasiej grypy".

List Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin

W załączniku do pobrania list Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Palmy Wielkanocne w Bibliotece

Mieszkanki z Sołectwa Kurzeszyn po ubiegłotygodniowych  warsztatach robienia ozdób wielkanocnych postanowiły się  spotkać  ponownie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzeszynie. Celem  ich spotkania było wspólne przygotowywanie Palm Wielkanocnych. Spotkanie odbyło się 07.04.2017 w piątek tuż przed Niedzielą Palmową. Palma Wielkanocna - symbol Niedzieli Palmowej w wierze katolickiej oznacza zmartwychwstanie i nieśmiertelności duszy. Tradycyjne palmy wielkanocne robione są z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. Palma zwieńczona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych barwnych kwiatów i wstążek. Panie własnoręcznie przygotowywały  rożnego rodzaju  kolorowe kwiaty z bibuły i łączyły je z żywymi elementami palmy takimi jak gałązki bazi, gałązki borówki, trzciną, żywymi kwiatami. Efekt prac obrazują załączone zdjęcia.

 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  Biblioteka w Kurzeszynie

Zmiana rozporządzenia w sprawie ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu jutrzejszym(tj. 06.04.2017r.) wchodzi w życie Rozporządznie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Tym samym traci moc rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016r. W załączniku przekazuję tekst rozporządzenia.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca uwagę na następujące nakazy, które dotyczą ferm towarowych oraz gospodarstw przyzagrodowych:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Zdobienie Jaj Wielkanocnych w Bibliotece

Z inicjatywy p. Sołtys Sołectwa Kurzeszyn Marii Salamon oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie p. Anny Kantarskiej w dniu 31.03.2017 w siedzibie Biblioteki odbyły się warsztaty robienia ozdób wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 20 Kobiet. Wszystkie uczestniczki podkreślały, że pomysł spotkania oraz same warsztaty były bardzo ciekawe, a po za tym były fajnym pretekstem by wyrwać się z domu i spotkać  przy kawie i ciasteczku w "babskim" gronie . Pracę podczas warsztatów oraz jej efekty  - pięknie zdobione jajka wielkanocne - można podziwiać na załączonych zdjęciach.

 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie

Goście z Konopnicy w GBP w Kurzeszynie

W ubiegłym tygodniu Gminną Bibliotekę Publiczną w Kurzeszynie dwukrotnie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Konopnicy. Grupa młodsza podejmowała temat związany z nadejściem Wiosny. Podczas zajęć dzieci wykonywały drzewka z papieru i czytały bajki i opowiastki dotyczące Pani Wiosny.  Grupa Starsza  dzieci z klas I-II   pogłębiły wiedze dotyczącą  Świąt Wielkanocnych - Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Śmigus Dyngus, Pisanki,Obrzęd Święcenia pokarmów - to niektóre z pojęć które wyjaśniła i przedstawiła Dyrektor GBP p. Anna Kantarska.  Dzieci poznały tradycje, zwyczaje i obrzędy związane z tym Świętem. Na koniec dzieci wraz z opiekunami wykonywały koszyczki wielkanocne z modeliny i plasteliny.

 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie
 • Fotorelacja
  GBP w Kurzeszynie

Informacja - odbioru odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że ulega zmianie termin odbioru odpadów wielkogabarytowych. Nowy termin odbioru odpadów to 03.04.2017r.  i 04.04.2017r. Nowy termin dot. miejscowości które miały mieć odbiór odpadów 31.03.2017r.

WITKACY w Boguszycach !

Zapraszamy 2-go kwietnia do CAK-u w Boguszycach godzina 19:00

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie 18-20 maja 2017 r.,  jak zwykle w miejscowości Maróz koło Olsztynka. Do udziału w nim zapraszamy wiejskich liderów, społeczników, sołtysów i radnych.  W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak możemy wpływać na decyzje władz dotyczące inwestycji i gospodarowania przestrzenią na terenie gminy. Pokażemy procedury i narzędzia, za pomocą których mieszkańcy mogą wyrazić swój głos, tak aby ich interesy zostały uwzględnione w lokalnym prawie i decyzjach samorządu. Zastanowimy się, jak współdziałać, by przestrzeń wokół nas była zgodna z naszymi marzeniami, byśmy byli w niej gospodarzami i decydowali o jej kształcie. Omówimy znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, rolę prasy i informacji. Pokażemy konkretne przykłady, w których mieszkańcy zmobilizowali się w ochronie własnych interesów. Poznamy zasady negocjacji w sytuacjach konfliktowych. Powiemy jak szukać informacji o tym, co ma się zdarzyć wokół nas. Zastanowimy się też, co można zrobić, gdy – jak się wydaje – jest już za późno. Będą wykłady, warsztaty, gry strategiczne, dobre pomysły, jarmark idei, dyskusje i przykłady. Oraz, jak zawsze, czas i miejsce na nawiązywanie kontaktów i nieformalnej wymiany informacji.  Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ. Czas tylko do 31 marca!

Zbiórka wielkogabarytów

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawienie do godziny 700 odpadów, do drogi publicznej w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznym pojazdem. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów. Szczegóły w załączniku poniżej.

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łodzi

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116). Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lodz

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017, organizowane przez Biuro Powiatowe ARiMR oraz ODR w Rawie Mazowieckiej. Szklenie odbędzie się 24 marca o godzinie 10 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi

Z okazji Dnia Sołtysa składamy  wszystkim Paniom i Panom Sołtysom w Gminie Rawa Mazowiecka wyrazy szacunku i uznania dla Waszej działalności  społecznej.

Dziękujemy za trud i wysiłek wkładany na rzecz rozwoju sołectw, za  efektywny dialog i kontakty z mieszkańcami, za wszelkie cenne inicjatywy i podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Życzymy aby pełniona funkcja lidera wiejskiej społeczności była dla Państwa  źródłem nieustannej satysfakcji a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował rozwojem sołectw. Życzymy także dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji nakreślonych planów i celów.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności.

       Z poważaniem

Krzysztof Starczewski                                            Michał Michalik
                   Wójt Gminy                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

 

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności ,samych pięknych pogodnych dni w życiu, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzymy  aby szczęście towarzyszyło Wam  przez cały rok a uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy.

                                    Wójt Gminy                             Przewodniczący Rady Gminy
                                 Krzysztof Starczewski                           Michał Michalik

 

Walentynki w Bibliotece

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Tego dnia wysyłamy sobie kartkę z wierszykiem bądź wyznaniem miłosnym (tzw. walentynkę) albo też obdarowujemy się prezencikami. Walentynki jest to dzień, w którym możemy bez skrępowania  podejść do upatrzonej od dawna sympatii i wręczyć jej liścik z miłosnym wyznaniem. Walentynki obchodzi każdy -  bez względu na to  ile ma lat. Przykładem są przedszkolaki z Kurzeszyna, którzy to szczególne święto postanowiły spędzić w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Poniżej relacja fotograficzna ze wspólnej zabawy w tym dniu:

 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Walentynki
  Biblioteka w Kurzeszynie

Akcja zbiórki krwi "spoKREWnieni służbą"

Pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie województwa łódzkiego zostaną przeprowadzone zbiórki krwi w ramach akcji "spoKREWnieni" służbą". Szczegóły w załączniku poniżej.

Konkurs na Partnerstwo

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Akcja specjalna Fundacji Wspomagania Wsi

W tym roku obchodzimy 30-lecie działań Fundacji Wspomagania Wsi. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego spojrzenia w dalszą przyszłość. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod adresem: http://www.brainberry.pl/badania/index.php/survey/index/sid/628783/newtest/Y/lang/pl. Dotyczy ona Państwa opinii na temat przyszłości wsi i małych miast w Polsce, a w szczególności miejscowości, w której Państwo mieszkają. Państwa odpowiedzi będą anonimowe, a zebrane będą częścią większego badania, którego wyniki udostępnimy jesienią na naszej stronie internetowej www.fundacjawspomaganiawsi.pl.
Badanie prowadzi Fundacja Pole Dialogu.

 

Program „Marzenie o Nauce"

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl). W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania poniżej.

Ogólnopolska Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 2017” Nauka-Parktyce w dniu 30 marca br.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach organizuje bezpłatną Ogólnopolską Konferencję „ROŚLINY JAGODOWE 2017” Nauka-Parktyce w dniu 30 marca br. W załączeniu poniżej zaproszenie wraz z programem konferencji.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Szczegóły w załączniku poniżej.

FINAŁ XIII GRAND PRIX DIECEZJI ŁOWICKIEJ L.S.O. W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BISKUPA ŁOWICKIEGO

FINAŁ XIII GRAND PRIX DIECEZJI ŁOWICKIEJ L.S.O. W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BISKUPA ŁOWICKIEGO

 • Plakat

Ankieta do rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

Link do formularza ankiety:
https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

 

Finał Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową Stara Wojska 2017

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za sportową rywalizację, kibicom za wspaniałe dopingowanie swoich drużyn, sędziom za ich pracę a pracownikom szkoły za zaangażowanie przy organizacji turnieju. Fotorelacja pod adresem:

http://zsowojska.witrynaszkolna.pl/strona=turniej_2017

 

Terminarz rozgrywek w V Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

Zapraszamy na V Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 3-5 lutego 2017r. który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Konopnica, Wilkowice, Linków, Julianów i Pasieka Wałowska. Terminarz w załączniku poniżej.

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. Szczegóły w załączniku poniżej.

Grupa muzyczno-taneczna Albi Artheamus zaprasza na muzyczną wędrówkę po Hiszpanii

Grupa muzyczno-taneczna Albi Artheamus zaprasza na muzyczną wędrówkę po Hiszpanii. Centrum Aktywności Kulturlnej w Boguszycach 22 stycznia (niedziela) godz. 16.00

 • Plakat
  Plakat
 • Plakat
  Plakat

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach.

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań.

Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze. Szczegóły w załączniku poniżej.

Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie "Zabytek Zadbany 2017"

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi działający z ich upoważnienia.

Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

1.       Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
2.       Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
3.       Adaptacja obiektów zabytkowych,
4.       Architektura i budownictwo drewniane,
5.       Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
6.       Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia obiektu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakładce Zabytek Zadbany (www.nid.pl).

 • Konkurs Zabytki
  Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie "Zabytek Zadbany 2017"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 3,4,5, luty 2017 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych. Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, do dnia 20 stycznia 2017 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

Informacja - dzierżawa części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 5 stycznia 2017 roku  do 30 stycznia 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska.
Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Informacja - dzierżawa części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017

W załączniku poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017.

Zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników

Zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników. Szczegóły w załączniku poniżej.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Szczegóły w załączniku poniżej.

Konkurs na udzielenie dotacji na prace przy zabytkach 2017

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Mikołajki w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie we współpracy Stowarzyszenia "Bądźmy Razem" prowadzącego Niepubliczne Przedszkole zorganizowała Mikołajki dla maluchów z przedszkola. Pierwszym punktem wizyty w Bibliotece było wspólne ubieranie żywej choinki. Dla dzieciaków była to nie lada frajda - "w domu rodzice nie pozwalają dotykać bombek" - mówił jeden z chłopców - tu jest zupełnie inaczej. Następnie dzieci w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja  wspólnie przygotowywały ciasto, którym miały podziękować za wizytę i prezenty na które nie mogły się doczekać. Robiły też ozdoby choinkowe. Punktem kulminacyjnym była wizyta Mikołaja z worem pełnym niespodzianek. Oczywiście podstawowe pytanie "czy dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty" - Pani Kasia Opiekun przedszkolaków tylko przytakiwała głową - nikt nie dostał rózgi, wszystkie dzieciaki dostały paczki niespodzianki. Kolejne spotkanie Mikołakowe w Bibliotece w Kurzeszynie można uznać za udane.

 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie
 • Mikołajki w Bibliotece
  Biblioteka w Kurzeszynie

Spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Pana Zbigniewa Rau – Wojewody Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
W spotkaniu  weźmie udział reprezentant Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przedstawi założenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Termin i miejsce: 15 grudnia 2016 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, sala 116 A, ul. Piotrkowska 4, Łódź, w godz. 11.00 - 13.30

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze. Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

Pasowanie na Przedszkolaka

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" w dniu 29 listopada miały swoje święto - Pasowanie na Przedszkolaka. Dzięki współpracy Stowarzyszenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie impreza odbyła się w siedzibie Biblioteki. Uroczystego pasowania dokonała Pani Dyrektor ZSO - Urszula Matysiak. Zanim jednak doszło do ślubowania dzieci wystąpiły w przedstawieniu specjalnie przygotowanym na tą uroczystość. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.Nie obyło się też bez słodkiego poczęstunku.

 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
  Pasowanie na Przedszkolaka

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

FLORIANY!
Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

W gminie Rawa Mazowiecka jeszcze w 2016r. Grupowy Program Dofinansowań do instalacji ogniw fotowoltaicznych

W gminie Rawa Mazowiecka jeszcze w 2016r. Grupowy Program Dofinansowań do  instalacji ogniw fotowoltaicznych. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zapraszamy

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą”

Projekt pt.„Przedsiębiorczość Twojąszansą”nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły odnoście rekrutacji i realizacji na stronie:

http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/

W załączniku materiały promocyjne, formularz rekrutacyjny oraz regulamin rekrutacji.

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania za sumienną i owocną pracę w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i administracyjnych szkół w Gminie Rawa Mazowiecka.

Dziękujemy Państwu za nieustanny trud, który wkładacie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, dziękujemy za kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych naszych młodych mieszkańców.

Zawsze niech Wam towarzyszy  pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

Życzymy aby Państwa praca  owocowała coraz lepszymi wynikami uczniów oraz przyczyniała się do rozwijania  ich  zdolności i umiejętności.

Prosimy przyjąć także najlepsze życzenia  wielu sukcesów w pracy zawodowej dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne życzenia oraz słowa szacunku i podziękowania za wieloletnią pracę kierujemy również do wszystkich emerytowanych pracowników oświaty Gminy Rawa Mazowiecka.

Wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik                                  Krzysztof Starczewski

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii między innymi paneli fotowoltaicznych połączone z zapoznaniem się z funkcjonowaniem Zakładu ZGO Pukinin. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zakaz nielegalnego handlu zwierzętami

Zakaz nielegalnego handlu zwierzętami. W załączniku poniżej szczegóły.

Środa z Funduszami na infrastrukturę opieki społecznej”.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) działająca w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza o udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami na infrastrukturę opieki społecznej”. W celu przybliżenia tematyki z ww. zakresu wsparcia zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjny, które odbędzie się w m. in. w Łowiczu, 5 października 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:45) w sali medialnej Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter.

Spotkanie informacyjne poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Sieci PIFE działającej na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://goo.gl/lUDjOk

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Cała treść komunikatu do pobrania poniżej.

Portal "Krajowa Mapa Zagrożeń"

Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zamieszczamy odnośnik do portalu "Krajowa Mapa Zagrożeń"

Mapa dostępna jest pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Poniżej również zamieszczamy instrukcję do posługiwania się mapą.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO ! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

Ostrzeżenie przed opłatami

Szanowni Państwo,
Wpisy i zmiany w CEIDG są bezpłatne

Przerwa w dostawie wody we wszystkich miejscowościach zasilanych ze stacji w Wilkowicach

W związku z koniecznością wykonania prac naprawczo konserwacyjnych, czyszczenia zbiornika i instalacji wodociągowej  na stacji uzdatniania wody w Wilkowicach w dniu 8 września 2016r od godz.8°° nastąpi przerwa w dostawie wody we wszystkich miejscowościach zasilanych z tej stacji. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody około 8 -12 godzin. Po ponownym włączeniu wody początkowo do czasu całkowitego wypłukania rur może pojawić się osad w wodzie.

Komunikat PLW w sprawie afrykańskiego pomoru świń

W załączeniu poniżej przedstawiamy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem na terenie Polski kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących świnie.

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Ogłoszenie o zmianie konserwatora oświetlenia ulicznego

Informujemy, że od 11 lipca 2016 r. konserwatorem oświetlenia na terenie Gminy Rawa Mazowiecka jest firma elektryczna "Usługi elektryczne Adam Adamski", z siedzibą: 96-300 Żyrardów, ul. Reymonta 29

Scalanie gruntów w perspektywie PROW 2014-2020

W załączniku poniżej artykuł Dziennika Łódzkiego "Scalanie gruntów w perspektywie PROW 2014-2020". Zachęcamy do lektury.

Aktualizacja Inwentaryzacji Stanu Lasów

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w terminie od 01.08.2016r. do 30.09.2016r. Agencja CEZAR Piotrkowicz s.j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, na zlecenie Starosty Rawskiego, będzie prowadzić prace terenowe w zakresie aktualizacji Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla obrębu Helenów, Julianów, Kurzeszynek, Matyldów, Nowa Wojska, Podlas, Soszyce.

Spotkanie informacyjne pn.„Środa z Funduszami dla ochrony środowiska"

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) działająca w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza o udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla ochrony środowiska”. W celu przybliżenia tematyki z zakresu wsparcia ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjny, które odbędzie się w m. in. w Łowiczu, 3 sierpnia 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:45) w sali medialnej Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter.

Sukces we własnej firmie

Projekt jest realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.  Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Rusza akcja bezpłatnej sterylizacji zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że od 1 sierpnia 2016r. rozpocznie się  akcja bezpłatnej sterylizacji psów i kotów z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 531 707 815 lub zapisywanie się u sołtysa. Właściciele zwierząt nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zabiegiem zobowiązani są jedynie do dostarczenia zwierzęcia. Koszty  zabiegu, materiałów, leków, pracę lekarza i zdjęcie szwów pokrywane są ze środków pozyskanych przez Fundację Ostatnia Szansa oraz z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka.

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza"

Szanowni Państwo,

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich. W załączeniu przekazuję materiały dotyczące konkursu, z prośbą o rozpropagowanie informacji na Państwa terenie i zachęcenie znanych Państwu gospodarzy prowadzących agroturystykę do wzięcia w nim udziału. W tym roku również Państwo mogą zgłaszać uczestników, do czego zachęcamy. Konkurs został ogłoszony na stronach: http://lodzkie.ksow.pl oraz http://www.lodzkie.pl/prow. Zgłoszenia można przesyłać do 20 lipca br. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu ze mną – tel. 42 291 97 35 / fax 42 663 36 32, magdalena.kochanowska@lodzkie.pl

EEN FRP seminarium nt. Programu COSME 30.06.2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zapraszają na seminarium pt.: „Program COSME – wsparcie dla firm i instytucji otoczenia biznesu”, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Fundacji w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.
Program COSME realizowany jest w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Podczas seminarium zostaną przedstawione główne założenia programu oraz informacje na temat oferowanego wsparcia w ramach Programu COSME zarówno dla firm jak i instytucji otoczenia biznesu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa instytucji, email) do dnia 28 czerwca 2016 r. na adres: rpk@uni.lodz.pl
Więcej informacji na stronie: http://www.frp.lodz.pl/een/info/een1575

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Szczegóły w załączniku poniżej.

Terminy wyjazdów Komisji konkursowej w ramach wyjazdu " Moja wieś wizytówką gminy 2016 r.

Terminy wyjazdów Komisji konkursowej w ramach wyjazdu " Moja wieś wizytówką gminy 2016 r. Szczegóły w załączniku poniżej.

WFOŚiGW w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego. Szczegóły w załącznikcha poniżej do pobrania.

Wyniki V Turnieju Piłki Nożnej Sołectw Orlik 2016

W wyniku rozgrywek w trzech grupach w dniach 3 i 4 czerwca do finału  zakwalifikowały się: Niwna  Matyldów i Pukinin. Finałowe rozgrywki odbyły się w dniu 5 czerwca na boisku „Orlik” w Pukininie, systemem „każdy z każdym”.

Wyniki rozgrywek:

1)Matyldów - Niwna 0:4
2)Matyldów - Pukinin 2:3
3)Niwna - Pukinin 2:1

I miejsce  zajęła drużyna z Niwnej
II miejsce zajęła drużyna z Pukinina
III miejsce zajęła drużyna z Matyldowa

Puchary ufundował Marszałek Województwa łódzkiego – Dariusz Klimczak, które wręczali Wójt Gminy Krzysztof Starczewski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Michalik oraz Dyrektor szkoły Podstawowej w Pukininie Lilla Błaszczyk.

Puchary otrzymali również :
najlepszy zawodnik turnieju – Emanuel Lipiec z Niwnej
najlepszy bramkarz turnieju – Mateusz Drewniak z Pukinina.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi za ufundowanie pucharów. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację, kibicom   za wspaniałe dopingowanie swoich drużyn,a sędziom za ich pracę i zaangażowanie przy organizacji turnieju. Szczególne podziękowania składamy Panu Zbyszkowi Stępniakowi za przygotowanie turnieju.
 

Zapraszamy na kolejny turniej w przyszłym roku.

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 czerwca -29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych z całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Szczegóły w załączniku poniżej do pobrania.

Z okazji „Dnia Dziecka”

Z okazji „Dnia Dziecka” wszystkim Dzieciom składam serdeczne życzenia beztroskich kolorowych dni, radości i uśmiechu na twarzy, wielu serdecznych przyjaciół. Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą, nową przygodą, pełną pozytywnych doświadczeń i wrażeń.

Krzysztof Starczewski
Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Lokalny Punkt Informacyjny  zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych.” Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 9:45) w:Łowiczu; Sala Medialna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 - parter.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim osobom, które współtworzą nasz lokalny samorząd - Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Pracownikom Samorządowym, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Dziękujemy Wam za wspólną troskę, kreatywne pomysły oraz za owocną pracę na rzecz rozwoju naszej lokalnej wspólnoty. Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wytrwałej pracy nadchodzące lata będą dobrym okresem dla rozwoju Gminy i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Życzymy aby ta trudna, codzienna praca na rzecz naszej Gminy przynosiła Wam  satysfakcję, była zauważana przez mieszkańców i cieszyła się społeczną akceptacją.

Z wyrazami szacunku;


Michał Michalik                                         Krzysztof Starczewski
  Przewodniczący Rady Gminy                  Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę 22 maja 2016 roku na boisku sportowym w Wołuczy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 9 drużyn OSP z terenu gminy Rawa Mazowiecka oraz 1 jednostka z terenu miasta Rawa Mazowiecka.Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – OSP Kurzeszyn
II miejsce – OSP Rawa Mazowiecka
III miejsce – OSP Wołucza
IV miejsce – OSP Stara Wojska
V miejsce – OSP Niwna
VI miejsce – OSP Konopnica
VII miejsce -  OSP Wilkowice
VIII miejsce – OSP Przewodowice
IX miejsce – OSP Linków
X miejsce – OSP Kaleń

 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Fotorelacja

Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2016 - terminy rozgrywek

Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2016 zgłosiło się 10 sołectw: Konopnica, Kurzeszyn,  Niwna, Pukinin, Wilkowice, Byszewice, Matyldów, Lutkówka, Rogówiec i Boguszyce. W dniu 23 maja 2016 roku odbyło się losowanie do grup rozgrywających  Turniej. Szczegóły poniżej w załączniku.

Zawody sportowo - pożarnicze

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka oraz Prezes Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Rawie Mazowieckiej serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze które odbędą się 22 maja 2016 roku w miejscowości Wołucza. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W OBRĘBIE ŚCIEKI GM. RAWA MAZOWIECKA

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego w obrębie Ścieki. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

drukuj (INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W OBRĘBIE ŚCIEKI GM. RAWA MAZOWIECKA)

Termin - godziny przyjmowania wniosków w ARiMR

W związku z tym, że w dniu 16.05.2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych  za rok 2016 (bez sankcji terminowych) wnioski będą przyjmowane w dniach:

09.05.2016r. - 13.05.2016 r. – od godz. 6.00 do godz. 22.00,
14.05.2016 r. (sobota) od godz. 6.00  do godz. 14.00,
16.05.2016 r. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego - dotyczy postępowania scaleniowego na obszarze wsi Ścieki

Zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 17.00 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Ścieki.Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka o powierzchni 472,2857 ha.

Rusza IX edycja Konkursu "Moja wieś - wizytówką gminy 2016

Zapraszamy do udziału w Konkursie, termin składania zgłoszeń 15.05.2016r. Karta zgłoszenia i Regulamin Konkursu  do pobrania poniżej.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW - 2016

Serdecznie   zapraszamy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, który odbędzie się  na  boisku  „Orlik”  w  Pukininie w dniach 3-5 czerwca.
Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn do Sekretarz  Gminy  Anny Jakubiak ( pokój 203 )

Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 20  maja  2016  roku.                                                                                     

W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe , które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach , oraz młodzież od 16 roku życia , która dołączy do zgłoszenia zgodę rodziców .
Losowanie grup i ustalenie dokładnego preliminarza rozgrywek odbędzie się 23 maja o godzinie 1000 na sali konferencyjnej w urzędzie  gminy.

Wyzwania dla firm rodzinnych 2016

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań, podczas których chcemy dyskutować o wyzwaniach stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach.

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznaie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. Szczegółowe informację w załączniku poniżej.

Świąteczne wypieki oraz Świąteczne ozdoby Przedszkolaków w Bibliotece

Tuż przed Świętami Wielkanocy, w Wielki Piątek,  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzeszynie dzieci z miejscowego przedszkola wraz ze swoim opiekunem - Panią Agnieszką oraz dyrektor GBP Anną Kantarską przygotowywały świąteczne wypieki - Baby Wielkanocne, Mazurki i inne smakołyki. Oprócz pieczenia  ciast dzieci samodzielnie tworzyły piękne ozdoby na świąteczny stół - kolorowe zające. Oprócz zajęć manualnych dzieci jak zwykle wolny czas wypełniały zabawą w pomieszczeniach Biblioteki. To czego dokonały można zobaczyć na załączonych fotografiach. PS. ciasta były bardzo smaczne..., potwierdzili to również  rodzice

 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja

Wizyta uczniów z Konopnicy w GBP w Kurzeszynie

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi Gminną Bibliotekę w Kurzeszynie odwiedzili  najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy. To już kolejna, mamy nadzieję udana, wizyta Gości z Konopnicy. Tym razem uczniowie mogli bliżej poznać tradycje związane ze Świętami Wielkiej Nocy, obrzędy i zwyczaje  jakie z tym świętem są związane. Informacje przygotowała i zaprezentowała Dyrektor GBP w Kurzeszynie. Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Śmigus - Dyngus, czy tradycyjne potrawy wielkanocne - to kilka pojęć zaprezentowanych podczas spotkania.  Dzieci z Konopnicy podczas pobytu w Bibliotece malowały kolorowanki o tematyce Wielkanocnej oraz przygotowywały ozdoby świąteczne co obrazują załączone zdjęcia.

 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja
 • Biblioteka w Kurzeszynie
  Fotorelacja

Mam oko na Projekt

Konkurs jest organizowany w ramach akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, które odbędą się w województwie łódzkim między 12 a 15 maja br. Do 22 kwietnia czekamy na zdjęcia oraz filmiki od mieszkańców województwa łódzkiego, prezentujące przemiany, jakie nastąpiły w województwie łódzkim i jego mieszkańcach dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Zwycięzców najciekawszych prac – wybranych przez kapitułę konkursową, a także społeczność na Facebooku – nagrodzimy kamerami sportowymi oraz możliwością zaprezentowania ich na dużym ekranie podczas wspomnianych Dni Otwartych.

PROGRAM RODZINA 500+

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu Rodzina 500+. Wnioski można składać w budynku przy ulicy Kościuszki 5 pokój nr 18. Wszystkie informacje dostępne pod numerem telefonu 46 814 50 17

Wiosenne kanapki w Bibliotece

W piątek 18 marca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie zawitały dzieci z miejscowego przedszkola. W siedzibie GBP w Kurzeszynie  samodzielnie przygotowywały wiosenne kanapki oraz uczyły się jak jeść smacznie i zdrowo. Świeże warzywa, sery, wędlinka i smaczny chlebek -  do tego jeszcze jajka - MNIAM, MNIAM. Zapachniało wiosną - same nowalijki pełne witamin. Dzieci nie zapominały o higienie przed przystąpieniem do przygotowania i spożywania posiłku - mycie rąk przed każdym jedzeniem to obowiązek przypominali opiekunowie Pani Agnieszka, Pani Kasia oraz Dyrektor GBP w Kurzeszynie Pani Ania. Po tak smacznym śniadanku przyszedł czas na ruch, zabawę i tańce - już nie po raz pierwszy można było się przekonać, że dzieci czują się w Bibliotece wspaniale i lubią odwiedzać to miejsce. Fotorelacja poniżej.

 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  Fotorelacja

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Pasowanie na czytelnika

W ramach współpracy Filii Biblioteki Publicznej w Boguszycach z Zespołem Szkół Ogólnoksztalcących w Boguszycach w dn 11 marca odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelników. Inscenizację ,,Zaczarowany świat książek ''przygotowała p.Renata Lipska na zajęciach koła teatralnego. Dzieci  po złożeniu ślubowania otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Życzymy pierwszoklasistom wspaniałych przygód w zaczarowanym świecie książek i zapraszamy do biblioteki.

 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek
 • Fotorelacja
  Zaczarowany świat książek

Wymarznięcie upraw wiosna 2016 rok

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje rolników, którzy zamierzają dokonać przesiewów upraw, że mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy o potwierdzenie przez komisję upraw kwalifikujących się do ponownego przesiania. Jeżeli zostaną spełnione warunki do zakwalifikowania tego zjawiska i będzie wdrażana procedura szacowania szkód spowodowanych wymarznięciem, wówczas powierzchnie upraw przesianych, potwierdzonych przez komisje zostaną uwzględnione w gminnych szacunkach szkód. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka w p.205, tel. (046) 814 35 39 w.205

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że w 2016 planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Rawa Mazowiecka. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach (czyli wcześniej zdjęty przez właścicieli bądź usunięty na skutek wichury itp.) Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji  w wysokości do 99% kosztów kwalifikowanych zadania,  pozostały procent  będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w  terminie do 31.05.2016r. ,  wniosek do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć  oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego . Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorca, będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek)  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32  pokój  304 oraz pod nr telefonu 46 814 42 41 wew. 304. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.rawam.ug.gov.pl zakładka ochrona środowiska.

Zebranie informacyjne o tematyce scalenia gruntów obrębu Ścieki gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 16 marca 2016 r.o godzinie 17.00 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie informacyjne o tematyce scalenia gruntów, skierowane do właścicieli i użytkowników gruntów położonych na terenie obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka.
Na zebraniu przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi przedstawią możliwości przeprowadzenia prac scaleniowych na terenie obrębu Ścieki, omówią procedury dotyczące wszczęcia postępowania scaleniowego i finansowania prac scaleniowych oraz przekażą informacje na temat spodziewanych efektów przeprowadzenia tych prac.

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na: Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Wyniki Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

W dniach 12-14 luty odbył się IV Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową. W turnieju wzięło udział 9 sołectw: Kurzeszyn, Rogówiec, Wałowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Konopnica, Wilkowice, Linków i Julianów. Drużyny walczyły w trzech grupach systemem „każdy z każdym”.

W finale spotkały się drużyny z Kurzeszyna, Nowej Wojskiej i Linkowa.

zwyciężyło sołectwo Kurzeszyn, drugie miejsce zajęło sołectwo Linków, a trzecie Nowa Wojska.

Turniej przebiegał w bardzo miłej i sportowej atmosferze. Zespoły swoją grą wzbudzały duży doping bardzo licznie przybyłych kibiców. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki, które wręczał Wójt Gminy Krzysztof Starczewski, Sekretarz Gminy Anna Jakubiak i Przewodniczący Rady Gminy Michał Michalik.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom i sołtysom sołectw, które wzięły udział w turnieju. Dziękujemy Panu Zbyszkowi Stępniakowi i Pani Marii Kucharskiej za przygotowanie organizacyjne turnieju. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspaniałych kibiców, bez których nie było by na turnieju takich wielkich emocji.

Zapraszamy sportowców i kibiców za rok !!!

Terminarz rozgrywek Gminnego Turnieju Sołectw w pilkę siatkową

Zapraszamy na IV Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową 12-14 lutego 2016r.  który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej. Do rozgrywek zgłosiły się:

Kurzeszyn , Rogówiec, Wałowice , Nowa Wojska , Stara Wojska , Konopnica, Wilkowice, Link Julianów                                                                                                    

W poniedziałek 8 lutego o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy odbyło się losowanie grup i drużyn rozgrywających mecze w ramach turnieju, które odbędą się w następujących dniach :

Grupa I  - 12 lutego (piątek) - rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 1600. W grupie grają: Wilkowice, Nowa Wojska i Julianów

1 mecz    Wilkowice – Nowa Wojska

2 mecz    Wilkowice – Julianów

3 mecz    Nowa Wojska – Julianów

Grupa II  i III - 13 lutego (sobota) - rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 15 00.  

W grupie II  grają :   Kurzeszyn , Stara Wojska i Konopnica

W grupie III grają : Linków, Wałowice i Rogówiec

Mecze 13 lutego rozgrywane są w grupach II i III  naprzemienie .

1 mecz     Kurzeszyn – Stara Wojska ( z grupy II )

2 mecz     Linków – Rogówiec ( z grupy III )

3 mecz     Kurzeszyn – Konopnica ( z grupy II )

4 mecz     Linków – Wałowice ( z grupy III )

5 mecz     Stara Wojska – Konopnica ( z grupy II )

6 mecz     Rogówiec – Wałowice ( z grupy III )

14 lutego (niedziela) - finał o godzinie 1500

Z każdej grupy Do finału wchodzi 1 drużyna .

                  Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej organizuje kurs chemizacyjny

Kurs odbywa się w dwóch etapach:

ETAP PODSTAWOWY - jest kierowany dla osób które po raz pierwszy biorą udział w kursie, ten etap trwa dwa dni.
ETAP UZUPEŁNIAJĄCY - jest skierowany dla osób które kiedyś uczestniczyły w kursie ale ważność świadectwa minęła - zaświadczenie jest ważne 5 lat od daty jego wystawienia - wówczas etap ten trwa jeden dzień.
Kurs chemizacyjny jest odpłatny i odbędzie się w momencie zebrania 25 osób.

Informacje oraz zapisy pod numerem telefonu - 46 814 28 46 lub w biurze ODR w Rawie Mazowieckiej ul. 1-wszego Maja 1.

Katarzyna Klimek

Zasady przyjmowania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informuje, że od 1 lutego 2016r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie zlokalizowany na terenie Zakładu ZGO Pukinin 140.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 07:00 do 15:00.

Rodzaje odpadów oraz zasady ich przyjmowania określone są w „Zasadach przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka”, które dostępne są na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Sołectwach Gminy Rawa Mazowiecka.

Dostarczone odpady pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy będą przyjmowane bezpłatnie.

Ankieta zapotrzebowania na usługi Internetu szerokopasmowego

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wypełnienia ankiety na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej zapotrzebowania na usługi Internetu szerokopasmowego.

Ankieta jest dostępna pod adresem:

www.uke.gov.pl/ankieta-internet-szerokopasmowy

Duża ilość wypełnionych ankiet przyczyni się do rozwiązania problemu tzw. „białych plam”, czyli obszarów gdzie mieszkańcy nie mają możliwości technicznych na skorzystanie z dostępu do Internetu szerokopasmowego.

ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ. Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Chiny – jak osiągnąć sukces

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. ”Chiny – jak osiągnąć sukces?”, które odbędzie się dniu 22 stycznia br. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Łódź,  ul. Moniuszki 7/9, sala konferencyjna, I p. Szczegółowy program szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym przesyłam w załączniku. Rejestracja trwa do 20 stycznia 2016 r. Liczba miejsc ograniczona.

IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej Sołectw

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w IV  Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw który odbędzie się w dniach 12,13,14 luty 2016 rok w ZSO w Starej Wojskiej w godzinach popołudniowych.
Prosimy sołtysów o zgłaszanie co najmniej 6-osobowych drużyn składających się z młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, do dnia 5 lutego 2016 roku, w pokoju 203 do Sekretarz Gminy Anny Jakubiak. W skład drużyny mogą wchodzić osoby dorosłe, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach, natomiast młodzież od 16 roku życia dołącza oświadczenie i zgodę rodziców.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2016

W załączniku poniżej do pobrania harmonogram odbioru odpadów 2016 rok

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 2 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W 2016 roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje od 16 grudnia 2015 r. do 1 lutego 2016 roku.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.

W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się 11 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.  

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej składa serdeczne podziękowania WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI za pomoc, dar serca i zwykłą ludzką życzliwość okazaną podczas zorganizowania zbiórki artykułów żywnościowych na rzecz osób potrzebujących.Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na problemy innych osób wymagających wsparcia.

 

Z wyrazami szacunku
Kierownik i Pracownicy GOPS
w Rawa Mazowieckiej

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Informacja

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że przerwa w dostawie wody do wodociągu zasilanego z ujęcia w Pukininie w dniu 12 grudnia br. spowodowana była uszkodzeniem głównej rury wodociągowej w miejscowości Byszewice przez jednego z mieszkańców podczas samowolnego włączania się do sieci. Prace te wykonywał bez zgody zakładu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, czym spowodował szkodę i przyczynił się do pozbawienia wody mieszkańców wielu miejscowości. Gminny Zakład przystąpił natychmiast do usunięcia awarii.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RAWA MAZOWIECKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, tworzony na poziomie lokalnym w celu osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej oraz środki krajowe z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

W związku z tym, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej: http://www.rawam.ug.gov.pl/ w zakładce: „Niska emisja”.

Wypełnienie ankiety NIE jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony do uczestnictwa w potencjalnych programach wdrażanych przez Gminę, natomiast stanowi ważną informację o jakości powietrza i możliwościach jego poprawy !

Dodatkowych informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka w pokoju 101 lub pod nr tel. (46) 814-45-66 wew. 101.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze

Marszałek Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych specjalnie z myślą o przedsiębiorcach z województwa łódzkiego. Od września do listopada br. planujemy ich ponad 25. Szczegóły w załączniku poniżej.

NARODOWA LOTERIA PARAGONOWA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej informuje.

Od 1 października 2015 roku ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcić Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych oraz ma im uświadomić, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. Biorąc paragon wspierasz uczciwych przedsiębiorców oraz uczciwą konkurencję między nimi.

Aby wziąć udział w loterii należy w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. dokonać zakupu towarów lub usług za min. 10 zł brutto potwierdzonych paragonem fiskalnym i w miesiącu zakupu zarejestrować się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl. W loterii mogą brać udział osoby które ukończyły 18 lat. Każdy może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Pamiętaj, żeby zachować zgłoszone paragony.

Łącznie do wygrania jest 12 Opli Astra i 4 Ople Insignia, 84 Ipady Air 2 i 72 laptopy Lenovo ThinkPad. Ponadto przewidziano 12 tabletów iPad Air dla przedsiębiorców.
Co miesiąc losowana jest nagroda główna - Opel Astra oraz nagrody II i III stopnia - laptopy i tablety. Przedsiębiorca, który wystawił zwycięski paragon otrzymuje tablet.
Pierwsze losowanie nagrody głównej w dniu 16 listopada 2015 roku.
W każdym kwartale losowana jest nagroda specjalna – Opel Insygnia, tylko dla paragonów z branży usługowej premiowanej w danym kwartale.
Wszystkie nagrody w loterii są zwolnione z podatku.
Wszystko o loterii na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl

Zachęcam do wspólnej zabawy.

Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

Ogłoszenie dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych – susza rolnicza 2015

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych – susza rolnicza 2015 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż rolnicy u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy na łąkach, pastwiskach, trawach zielonych na gruntach ornych, a także upraw na klasach ziemi:

1.kategoria gleby I (Klasa VI) w następujących uprawach: ziemniak, rośliny strączkowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe;
2.kategoria gleby II (Klasa V) w następujących uprawach: kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;
3.kategoria gleby III (Klasa IV) w następujących uprawach:  ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;
4.kategoria gleby IV (Klasa III) w następujących uprawach: ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez gminną komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015r.

Do wniosku należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 złożonego w ARiMR - poświadczonego pieczątką Agencji.

UWAGA! Wnioski Rolników o szacowanie strat złożone do dnia 14 sierpnia 2015r. zostaną rozpatrzone pod kątem ww. upraw. W związku z powyższym nie należy ponownie składać wniosku.   

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej www.rawam.ug.gov.pl lub można odebrać osobiście w pokoju 205, tel. (46) 814 35 39 wew. 205

Informacja o zbiórce azbestu

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji do kwoty 48558,00 zł na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2015 roku”,  w tym dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 24524,00zł, dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 24034,00,00zł (całkowita wartość zadania została określona na kwotę 49048,2),  w okresie od 24.08.2015r. do 30.09.2015r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzone pakowanie i  zbiórka składowanego na posesjach azbestu.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka,  przeprowadzi firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź.
 

Pracownicy firmy Renovo w pierwszej kolejności dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 15.10.2015r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu po uprzednim kontakcie telefonicznym ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest. W razie uwag co do sposobu realizacji usługi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rawie Mazowieckiej.  

Osoby do kontaktu w ww. sprawie ze strony Urzędu Gminy:

 1. Iwona Gierach 46 814 42 41 wew. 304
 2. Radosław Woszczyk 46 814 42 41 wew. 304 

XVII DOŻYNKI POWIATOWE BOGUSZYCE 30 SIERPNIA 2015

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Więcej

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Więcej

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Akcja czyste powietrze

 • czyste powietrze

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
61498 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.